Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

Prostovoljstvo

 

Pisno prijavo za opravljanje zaključnega izpita vloži kandidat najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka na šoli. Dva dneva pred pričetkom izpitnega roka mora kandidat prijavi priložiti spričevala o zaključnem letniku v izvirniku in dnevnike praktičnega pouka.  Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k zaključnem izpitu tudi najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.

 


Zimski izpitni rok 2017
9. februar 2018 Slovenščina - pisni izpit

Spomladanski izpitni rok 2018 
30. maj 2018 Slovenščina - pisni izpit

Jesenski izpitni rok 2018
20. avgust 2018 Slovenščina - pisni izpit