Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

VETERINARSKI TEHNIK
pdfvet_urnik.pdf

PTI - ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK  

1. leto izobraževanja    2. leto izobraževanja   
pdfurnik_pti_zpt1.pdf pdfurnik_pti_zpt2.pdf

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

Za splošne predmete so predavanja skupaj z PTI-živilsko prehranskimi tehniki in veterinarskimi tehniki. Strokovne predmete opravljate samoizobraževalno po OIN.

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

Za splošne predmete so predavanja skupaj z PTI-živilsko prehranskimi tehniki in veterinarskimi tehniki. Strokovne predmete opravljate samoizobraževalno po OIN.