Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

Prostovoljstvo

 
Zimski izpitni rok poklicne mature 2017 (februar 2018)
3. december 2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
28. januar 2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. februar 2018 Slovenščina - pisni izpit
5. februar 2018 Matematika ali 1. tuji jezik - pisni izpit
2. februar 2018 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 6. februar do 16. februarja 2018 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
5. marec 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018
30. marec 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
25. maj 2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
2. junij 2018 Angleščina -pisni izpit
29. maj 2018 Slovenščina - pisni izpit
9. junij 2018 Matematika - pisni izpit
6. junij 2018 Nemščina - pisni izpit
11. junij 2018 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)

od 13. – 22. junij 2018

V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma

organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
6. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018
7. julij 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. avgust  2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2018 Slovenščina - pisni izpit
27. avgust 2018 Matematika - pisni izpit
29. avgust 2018 Angleščina -pisni izpit
31. avgust 2018 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 24. avgusta do 5. septembra 2018 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
10. september 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Op.:

  • Če se izpit iz maturitetnega predmeta opravlja samo ustno, se opravlja v času, ki je predviden za ustni del poklicne mature.

  • Ustni izpiti se lahko opravljajo v dneh, ko ni pisnih izpitov.

Natančnejše roke in druge informacije lahko najdete na spletnih straneh RIC-a.