Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

POKLICNA MATURA

Kandidat opravlja  poklicno maturo po zaključenem zadnjem letniku srednjega strokovnega oz. poklicno tehniškega izobraževanja. Sestavljena je iz štirih predmetov poklicne mature: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz živilstvo in prehrana (živilsko prehranski tehnik, živilsko prehranskiski tehnik PTI), pisni in ustni izpit iz naravovarstva (naravovarstveni tehnik), pisni in ustni izpit iz  pisni in ustni izpit iz veterinarstva (veterinarski tehnik),  pisni in ustni izpit matematike ali tujega jezika in izdelek oziroma storitev in zagovor.

Vsi predmetni izpitni katalogi, vprašanja, navodila, primeri izpitnih pol in drugo za poklicno maturo  vam je na voljo v spletni učilnici