Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 
PREDMET kratica 1.letnik   2. letnik    3. letnik   4. letnik   
SLOVENŠČINA SLO X X X X
ANGLEŠČINA ANG X X X X
MATEMATIKA MAT X X X X
UMETNOST UME X      
ZGODOVINA ZGO X X    
GEOGRAFIJA GEO X      
PSIHOLOGIJA ali SOCIOLOGIJA PSI/SOC   X    
FIZIKA FIZ X      
KEMIJA KEM X X X X-izbirni
BIOLOGIJA BIO X X X X-izbirni
INFORMATIKA IN POSLOVNO
KOMUNICIRANJE katalog
IPK X X    
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI katalog AFI X X    
OSKRBA ŽIVALI  katalog X      
LABORATORIJSKO DELO
V VETERINARSTVU  katalog
LAV   X X  
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA  katalog VET   X X  
SPLOŠNA PREHRANA ŽIVALI PRE     X  
KONJEREJA KNR     X  
HIGIENA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA         X-izbirni
VZREJA IN ZDRAVSTVENO
VARSTVO MALIH ŽIVALI  katalog
        X-izbirni
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA
REJNIH ŽIVALI  katalog
        X-izbirni
PRAKTIČNI POUK - je v sklopu strokovnih moduov PRA X X X X
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU PUD     X  
INTERESNE DEJAVNOSTI ID X X X X

Strokovni moduli so sestavljeni iz več sklopov. Vsak sklop predstavlja svoj izpit.

Veterinarska tehnologija - 2. letnik

 • osnove farmakologije
 • parazitologija
 • osnove kliničnih postopkov in bolezenskih procesov
 • praktični pouk (63 ur)

Veterinarska tehnologija - 3. letnik

 • bolezni živali
 • praktični pouk (24 ur + 102 uri )

Odprti kurikul - 3. letnik

 • konjereja
 • kemija
 • biologija
 • splošna prehrana živali

 

Odprti kurikul - 4. letnik

 • kemija ali biologija ali higiena živil živalskega izvora
 • veterinarska tehnologija
 • živinoreja (če kandidat izbere vzrejo in zdravstveno var. malih živali) oz. reja hišnih ljubljencev (če kandidat izbere veterinarsko tehnologijo rejnih živali)

Več informacij...