Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1389711233.jpg
  • 1389711251.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Svet zavoda:
Skladno z ustanovitvenim aktom BIC Ljubljana ima Svet zavoda 17 članov, in sicer:
• 3 predstavniki ustanovitelja, dva izmed njih imenuje Vlada RS in enega Mestna občina Ljubljana
• 5 predstavnikov delavcev
• 3 predstavniki staršev dijakov
• 2 predstavnika dijakov
• 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole
• Predsednik strateškega sveta

Predsednica Sveta zavoda BIC Ljubljana:
Marija Kostadinov, univ. dipl. ing. živ. teh.
Elekt. naslov: marija.kostadinov@bic-lj.si 

Namestnica predsednice Sveta zavoda: Nada Petrič
Predstavniki ustanovitelja: Jernej Lenič, mag. Darja Silan in Ana Žličar
Predstavniki delavcev: Emil Grah, Tanja Gregorec, Tanja Kek, Marija Kostadinov, Nada Petrič
Predstavniki staršev: Karmen Modic (GVŠ), Barbara Reflak (GVŠ), Anton Bricman (ŽŠ)
Predstavnika dijakov: Kaja Krajnc (GVŠ), Rok Treven (ŽŠ)
Predstavniki študentov: Maruša Dukarić, Matej Kolmanič, Jan Škufca
Predsednik Strateškega sveta: dr. Boris Kovač

Direktorica zavoda:
mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.

Kolegij:
V zavodu je za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikovan kolegij. Sestavlja ga direktorica zavoda in ravnateljice šole. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktorica zavoda.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana:
1. BOŠTJAN OZIMEK (predsednik komisije)
2. mag. JASNA KRŽIN STEPIŠNIK 
3. MARIJA VIDMAR
4. MILENA HROVAT
5. MARIJA ŽVAB
6. UROŠ VERBOVŠEK
7. ALMA KAPUN DOLINAR
8. ANDREJ STRAJN
9. GREGOR MATOS
10. MILENA GLAVAN
11. MARIJA KOSTADINOV
12. mag. TJAŠA VIDRIH
13. GORDANA VULIĆ
14. KATARINA SMOLE
15. JANEZ ŽUST
16. mag. MUHAREM HUSIĆ
17. JERNEJ LENIČ
18. MAJA RAVBAR LAMPIČ
19. KARMEN MODIC
20. MARIJA ČEBRON
21. KAJA KRAJNC
22. JAN ŠKUFCA
23. MIHAEL JAPELJ