Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Spoštovani starši,


Nova zakonodaja je prinesla spremembe v financiranju šolske prehrane.


Zakon o uravnoteženju javnih financ ukinja splošno subvencijo za malico za dijake.


Malica za dijake bo v šolskem letu 2012/13 subvencionirana le za tiste dijake, za katere bo pristojni center za socialno delo izdal pozitivno odločbo. Vlogo za subvencijo oddate na pristojnem centru za socialno delo (kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina oseb dejansko prebiva) in sicer od 1. 8. do 31. 8. 2012.
Vlogi oddani v septembru 2012 bo subvencija priznana šele s 1.10.2012.
Prijave na šolsko prehrano in pogodbo o šolski prehrani oddajte najkasneje do prvega šolskega dne. Obrazec za prijavo in pogodba sta dostopna tudi na spletni strani www.bic-lj.si
Želimo vam prijetne počitniške dni,

direktorica

mag. Jasna kržin Stepišnik

Obvestilo o subvenciji šolske prehrane - CSD.pdf

Prijava na_prehrano 2012/13 za GVS in ZS.pdf

Pogodba o šolski prehrani za dijake za š.l. 2012/13.pdf