Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Priznanje svetovalna_služba_BIC_Ljubljana_2014Strokovnjakinje v svetovalni službi BIC Ljubljana: Tanja Kek, Višnja Gladović in Katja Tomažič so na XXII. izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike v Portorožu prejele, PRIZNANJE za pomemben prispevek k razvoju organizacije ter defektološke teorije in prakse. Svetovalna služba v vsaki izobraževalni ustanovi opravlja zelo pomembno in odgovorno vlogo pri vzgoji in razvoju vsakega posameznika, ki vstopi v izobraževalni sistem. Na BIC Ljubljana smo ponosni na ekipo strokovnjakov v svetovalni službi, ki svoje delo opravljajo vestno in odgovorno. Čestitamo.  

 

 TANJA KEK, VIŠNJA GLADOVIĆ, KATJA TOMAŽIČ – svetovalna služba Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana

Tanja Kek, Višnja Gladović, Katja Tomažič – svetovalna služba Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana so poleg svojega rednega dela v zadnjih petih letih oblikovale poseben model sodelovanja, ki vsebuje cilje, načine in smernice dela z dijaki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo programe nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi ter bivajo v Centru Janeza Levca
Ljubljana. Nov model sodelovanja temelji na vzpostavitvi osebnega stika z dijaki in vzgojitelji, rednih kontaktih med Domom in šolo ter analizi potreb, ki jih imajo dijaki,
učitelji in vzgojitelji pri svojem delu, z namenom, da jim lahko pomagajo ter povezujejo. Cilj novega načina dela svetovalne službe BIC je, da dijaki s posebnimi potrebami uspešno zaključijo šolanje, se v času šolanja počutijo sprejete in varne ter se po šolanju uspešno vključijo na trg dela. Rezultati več kot dobrega odnosa med svetovalno službo Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana ter Domom Centra Janeza Levca Ljubljana, ki je prerastel tradicionalne oblike sodelovanja z »zunanjo institucijo«, se kažejo v učni uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami in hitremu ter učinkovitemu reševanju vedenjskih težav.