Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Izvedeni dogodki

ObjavaEna izmed dejavnosti našega Kariernega centra je skrb za zadostne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja naših dijakov in študentov. V ta namen smo 18. januarja 2018 gostili različne izobraževalne institucije na že 4. Kariernem dnevu. Gostujoče institucije, izbrane po predhodni poizvedbi in predlogih dijakov, so se najprej predstavile na stojnicah v osrednjem prostoru šole, podrobnejše predstavitve pa so si dijaki lahko ogledali po razredih. Foto-utrinke si oglejte v galeriji.

EuropassV sklopu Kariernega centra smo 16. in 17. 3. 2015 organizirali dve delavnici o pripravi življenjepisa (Europass), ki sta bili namenjeni dijakom zaključnih letnikov Živilske šole. Delavnici sta potekali pod strokovnim vodstvom gospe Špele Pogačnik Nosan iz Centra RS za poklicno izobraževanje. Udeleženci so spoznali, kaj so to kompetence in kako jih pridobivajo bodisi pri interesnih dejavnostih ali pri opravljanju obvezne prakse pri delodajalcih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili oziroma, kako so jo razvili. Na ta način so lahko pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis, svoja znanja in kompetence. Delavnici sta bili koristni iz dveh vidikov: prvič, da so se dijaki seznanili z obliko pisanja življenjepisa Europass in drugič, da so razmislili tudi o tem, kakšna znanja so si do sedaj pridobili.

Učinkovito učenjeV šolskem letu 2014/2015 smo v času od 13. oktobra do 14. novembra, za dijake prvih letnikov Živilske šole, uspešno izvedli delavnice o Učinkovitem učenju in pomnjenju. Delavnice so bile organizirane v sklopu kariernega centra. Njihov glavni namen je bil, približati dijakom pomen izobraževanja in pomagati tistim, ki želijo svoj način učenja v prihodnje izboljšati. Dijaki so imeli priložnost spoznati  dejavnike in stile uspešnega učenja in hkrati analizirati svoj pristop k učenju. Izvedli smo osem delavnic, ki so se jih udeležili vsi dijaki prvih letnikov.

S pomočjo Vprašalnika o učenju in učnih navadah so dijaki svoje dosedanje učenje ocenili največkrat kot srednje uspešno ali manj uspešno. Večina dijakov je bila mnenja, da so na delavnici izvedeli nekaj novega. Kot največjo težavo, s katero se srečujejo pri učenju, so dijaki navedli osredotočenost na vsebino snovi. Glede na to, kaj so izvedeli na delavnici bodo skušali svoje učenje izboljšati tako, da si bodo izdelali urnik učenja in več časa namenili ponavljanju, brez katerega, kot so spoznali, ni učenja.

Delavnica GVŠDružbene, ekonomske in socialne spremembe vplivajo na spreminjanje trga dela. Za nastop na trgu dela že nekaj časa ne zadošča le dosežena izobrazba. Vedno bolj so pomembne tudi kompetence, ki ne predstavljajo samo tistega kar naj bi posameznik znal, ampak tisto, kar dejansko obvlada v teoriji in je sposoben tudi narediti v praksi oziroma ponuditi na trgu delovne sile.
V sklopu kariernega centra smo, spomladi 2014, za dijake zaključnih letnikov Gimnazije in veterinarske šole, pod strokovnim vodstvom gospe Špele Pogačnik iz CPI, organizirali delavnico priprave življenjepisa (Europass). Delo v delavnici je potekalo v sproščenem vzdušju. Udeleženci so se seznanili, kako pregledno in sistematično razvrstiti svoja znanja in kompetence. Naučili so se veliko novega, saj se je večina prvič srečala s takšno obliko pisanja življenjepisa.