Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1389711233.jpg
  • 1389711251.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Našemu vabilu na dogodek  se je odzvalo večje število višjih in visokih šol ter fakultet, ki so na posameznih  predstavitvah in tržnici šol zainteresiranim dijakom in študentom posredovali koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja.

Obiskale so nas izobraževalne organizacije:

      Gea College, Fakulteta za podjetništvo http://www.gea-college.si/

      Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož http://www.turistica.si/

      Univerza na Primorskem, Fakulteta za management http://www.fm-kp.si/

      Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju http://www.fvz.upr.si/

      Univerza na Primorskem, FAMNIT http://www.famnit.upr.si/sl/

      Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/o-fakulteti/

      Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede http://www.fdv.uni-lj.si/

      Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  http://www.fsp.uni-lj.si/

      Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta http://www2.zf.uni-lj.si/si/

      Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo http://www.fkkt.uni-lj.si/

      Univerza v Mariboru, Fakulteta za komercialne in poslovne vede http://www.fkpv.si/?viewPage=21

      Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem http://www.ft.uni-mb.si/

      Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede http://www.fvv.uni-mb.si/

      Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/

in https://www.facebook.com/univerza.v.novi.gorici/videos/1254216314604402/ 

      Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled http://www.vs-bled.si/

      Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto http://vsgrm.unm.si/

      Višja strokovna šola Postojna http://www.vspo.si/

      Erudio Visoka šola za trajnostni turizem www.vps.erudio.si in www.vitt.erudio.si

      Hotel and Tourism Management Institute, Švica www.htmi.ch

in https://www.youtube.com/channel/UCBakkYr0nwe9jFJ04sixnVg

Dijaki in študenti si lahko ogledajo tudi predstavitve nekaterih izobraževalnih ustanov, ki jih posebej zanimajo ali pa so jih na samem dogodku zamudili:

pdfFakulteta_za_komercialne_in_poslovne_vede_Celje.pdf

pdfGea_College.pdf

pdfHTMI.pdf

pdfHTMI_2.pdf

pdfUL_Zdr_fakulteta_sanitarno_inzenirstvo.pdf

pdfUM_Fakulteta_za_turizem_Brezice.pdf

pdfUNG_VS_za_vinogradnistvo_in_vinarstvo.pdf

pdfUP FAMNIT-predstavitev.pdf

pdfUP FAMNIT Aplikativna kineziologija.pdf

pdfUP FAMNIT Biodiverziteta.pdf

pdfUP FAMNIT Sredozemsko kmetijstvo.pdf

pdfUP_Fakulteta_za_management.pdf

pdfVišja strokovna šola Postojna.pdf

pdfVS_za_hotelirstvo_in_turizem_Bled.pdf

pdfVS_za_upravljanje_podezelja_GRM.pdf

O spoznavanju, kakšne so lahko karierne poti in zakaj je načrtovanje kariere pomembno, je spregovorila  strokovnjakinja s področja karierne orientacije mag. Daša Toman Turuk. Dijaki in študenti so se seznanili s tem, kaj je to karierni načrt, kako določiti svoje karierne možnosti in priložnosti. Spoznali so tudi posamezne korake kariernega načrtovanja: spoznaj se, raziskuj svoje možnosti, postavi cilje, pojdi v akcijo, spremljaj svojo uspešnost.

Našemu vabilu na dogodek  se je odzvalo tudi večje število višjih in visokih šol ter fakultet, ki so na posameznih  predstavitvah in tržnici šol zainteresiranim dijakom in študentom posredovali koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja.

Preberite več: Za dijake in študente zaključnih letnikov smo 14. 1. 2015, v sklopu...