Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju okolja naklonjenega njegovemu razvoju.

Vrednota prostovoljstva je v mrežo povezala več kot 1000 organizacij in tako postala največja vsebinska mreža in kot taka priznana s strani države.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Projekt prostovoljskim organizacijam ponuja:

 • aktivnosti informiranja,
 • svetovanje in mentorstvo,
 • možnosti izobraževanj in izmenjave znanj,
 • sodelovanje pri skupni promociji prostovoljstva tersodelovanje pri krepitvi civilnega dialoga in
 • skrbi za sistemsko ureditev prostovoljstva.

Slovenska filantropija

Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljajo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Slovenska filantropija s to spletno stranjo izpolnjuje svoje poslanstvo: dvig kvalitete bivanja v skupnosti in zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost Slovenske filantropije je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse.

Prepričani smo, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi, in si želimo, da bi se tega vsi tudi zavedali, zato je naše delo usmerjeno v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje. S svojimi programi vstopamo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati. Takšna področja so:

 • pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom,
 • pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
 • zagovorništvo pravic migrantskih delavcev,
 • vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja in
 • drugo.

Z razslojevanjem družbe je žal vse več področij, pri katerih je angažiranje ljudi nujno potrebno za zagotovitev vrednot pravične družbe.

Naša vizija je prijazna in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju vseh, državnih institucij in neprofitnih organizacij, ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi, ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.

Podpiramo iniciative ljudi, ki so v skladu z vrednotami, ki jih zastopamo. Dobre prakse prenašamo prek projektov tudi v nekatere dežele v razvoju.

Vabimo vas, da se nam pridružite in obiščete spletno stran: www.filantropija.org