Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Zavod BIC Ljubljana je od oktobra 2014 del slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki vključuje 1100 organizacij in je največja vsebinska mreža, priznana v državi. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost. Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, socialnemu in siceršnjemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Prostovoljstvo v zavodu poteka že vrsto let, prostovoljci so aktivni na različnih področjih: izobraževalnem, socialnem, športnem, rekreativnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, v kriznih situacijah in na mnogih drugih področjih.

S prostovoljnim delom se pokaže javnosti prispevek prostovoljcev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja.

Tudi zaposleni, ki so mentorji prostovoljcev, opravljajo častno delo. Spoštovano je delo z ljudmi, ki pristopijo prostovoljno z osebnim zagonom, da nekaj prispevajo ljudem okrog sebe oziroma družbi pa tudi poslanstvu ustanove. S prostovoljstvom se izboljšuje kakovost življenja vseh udeleženih, zato je pomembno širiti ideje in dejanja prostovoljstva.

Vsi, ki želite postati prostovoljci, se obrnite na Tanjo Kek, koordinatorico prostovoljstva na BIC Ljubljana: tanja.kek@bic-lj.si.

DSC 0175 2