Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Pictures3Direktorica BIC Ljubljana, mag. Jasna Kržin Stepišnik je v gradu v Slovenski Bistrici na svečanem dogodku podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020, obmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške v projektu Interreg. Gre za aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma. BIC Ljubljana je vodilni partner projekta "Uživam tradicijo", v projektu pa sodelujemo skupaj s 7 partnerji iz Slovenije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na različnihobmočjih dediščine trajnostnega turizma. Več o podpisu najdete tukaj.