Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

PREDSTAVNIKI  V  SVETU STARŠEV                         2018/19

Razred

Razrednik

Predstavnik staršev

1. A

Jurij Kočar

Peter Geršak

1. B

Nina SItar

Marjana Črešnar

2. A

Nina Rozman

Miran Mrzelj

2. B

Maja Kuhar

Miha Čuk

3. A

Jože Prosenik

Vera Jarh Avšič

3. B

Suzana Hajdinjak

Andreja Škof

4. A

Jože Premru

Špela Garvas

4. B

Alenka Golob Koman

Albina Močilnikar

1. V

Monika Morato

Klement Čepon

1. VE

Vesna Kramberger

Karmen Špela Koželj Trček

1. VT

Lidija Gnidovec

Aleš Celestina

2. V

Andreja Petek

Robert Cugelj

2. VE

Katarina Nared Volavšek

Antoneta Kužnik Krvina

2. VT

Emil Grah

Ana Bizilj

3. V

Darja Rizmal

Miha Petač

3. VE

Andrej Strajn

Nina Kržišnik

3. VT

Mojca Cigler

Ervin Kosi

4. V

Janez Šorc

Gabrič Tinka

4. VE

Bianka Mertelj

Frida Urbančič

4. VT

Lila Gros

Alenka Snedec