Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Svet staršev

PREDSTAVNIKI  V  SVETU STARŠEV                         2017/18

Razred

Razrednik

Predstavnik staršev

1. A

Nina Rozman

Zdravko Mandič

1. B

Maja Kuhar

Miha Čuk

2. A

Jože Prosenik

Vera Jarh Avšič

2. B

Suzana Hajdinjak

Andreja Škof

3. A

Jože Premru

Špela Garvas

3. B

Alenka Golob Koman

Daša Erjavec

4. A

Jurij Kočar

Andreja Sagadin

4. B

Tadeja Kolar

Natalija Kocjančič

1. V

Andreja Petek

Majda Gartner

1. VE

Katarina Nared Volavšek

Antoneta Kužnik Krvina

1. VT

Bogdan Zdovc

Ana Bizilj

2. V

Darja Rizmal

Miha Petač

2. VE

Andrej Strajn

Nina Kržišnik

2. VT

Mojca Cigler

Ervin Kosi

3. V

Janez Šorc

Gabrič Tinka

3. VE

Bianka Mertelj

Zupan Kastrati Jasmina

3. VT

Lila Gros

Alenka Snedec

4. V

Vesna Kramberger

Marijana Poznič

4. VE

Emil Grah

Helena Bizjak

4. VT

Lidija Gnidovec

Pavla Grabner

 

 

sestanek sveta staršev

28. september 2017

sestanek sveta staršev

19. april 2018

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07- UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je Svet staršev na seji dne 31. januarja 2013 obravnaval in sprejel:

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
Gimnazija in veterinarska šola

Preberi več