Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Svet staršev

PREDSTAVNIKI  V  SVETU STARŠEV                         2018/19

Razred

Razrednik

Predstavnik staršev

1. A

Jurij Kočar

Peter Geršak

1. B

Nina SItar

Marjana Črešnar

2. A

Nina Rozman

Miran Mrzelj

2. B

Maja Kuhar

Miha Čuk

3. A

Jože Prosenik

Vera Jarh Avšič

3. B

Suzana Hajdinjak

Andreja Škof

4. A

Jože Premru

Špela Garvas

4. B

Alenka Golob Koman

Albina Močilnikar

1. V

Monika Morato

Klement Čepon

1. VE

Vesna Kramberger

Karmen Špela Koželj Trček

1. VT

Lidija Gnidovec

Aleš Celestina

2. V

Andreja Petek

Robert Cugelj

2. VE

Katarina Nared Volavšek

Antoneta Kužnik Krvina

2. VT

Emil Grah

Ana Bizilj

3. V

Darja Rizmal

Miha Petač

3. VE

Andrej Strajn

Nina Kržišnik

3. VT

Mojca Cigler

Ervin Kosi

4. V

Janez Šorc

Gabrič Tinka

4. VE

Bianka Mertelj

Frida Urbančič

4. VT

Lila Gros

Alenka Snedec

 

 

sestanek sveta staršev

4. oktober 2018

sestanek sveta staršev

18. april 2019

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07- UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je Svet staršev na seji dne 31. januarja 2013 obravnaval in sprejel:

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
Gimnazija in veterinarska šola

Preberi več