Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Svet staršev

Prva seja Sveta staršev Gimnazije in veterinarske šole, BIC Ljubljana, v šolskem letu 2017/2018, bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 16.30 v učilnici E1.
Starši lahko parkirate na parkirišču za šolo.

 

sestanek sveta staršev

28. september 2017

sestanek sveta staršev

19. april 2018

PREDSTAVNIKI  V  SVETU STARŠEV                         2016/17

Razred

Razrednik

Predstavnik staršev

1. A

Jože Prosenik

Vera Jarh Avšič

1. B

Suzana Hajdinjak

Andreja Škof

2. A

Mateja Stubelj

Dimitrij Najdovski

2. B

Alenka Golob Koman

Mitja Gruden

3. A

Jurij Kočar

Denis Poniž

3. B

Tadeja Kolar

Natalija Kocjančič

4. A

Jože Premru

Bojana Turk

4. B

Maja Kuhar

Armič Kotar Ladislava 

1. V

Darja Rizmal

Miha Petač

1. VE

Bogdan Zdovc

Nina Kržišnik

1. VT

Mojca Cigler

Ervin Kosi

2. V

Janez Šorc

Gabrič Tinka

2. VE

Bianka Mertelj

Zupan Kastrati Jasmina

2. VT

Lila Gros

Alenka Snedec

3. V

Vesna Kramberger

Marijana Poznič

3. VE

Emil Grah

Helena Bizjak

3. VT

Lidija Gnidovec

Pavla Grabner

4. V

Andreja Petek

Karmen Modic

4. VE

Katarina Nared Volavšek

Urška Prusnik

4. VT

Andrej Strajn

Alenksander Škrinjar

 

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07- UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je Svet staršev na seji dne 31. januarja 2013 obravnaval in sprejel:

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
Gimnazija in veterinarska šola

Preberi več