Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Sodelovanje s starši

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

Roditeljski sestanki

roditeljski sestanek za 2., 3. in 4. letnike

7. september 2017

roditeljski sestanek za 1. letnike

8. september 2017

roditeljski sestanek za vse letnike

18. januar 2018

Skupne govorilne ure

skupna govorilna ura

23. november 2017

skupna govorilna ura in roditeljski sestanek

18. januar 2018

skupna govorilna ura

19. april 2018

Tedenske govorilne ure namenjene staršem

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Mojca CIGLER

četrtek, 6. ura

četrtek, 5. ura

Tine ELERŠEK

četrtek, 5. ura

sreda, 5. ura

Mag. Urška ENIKO

ponedeljek, 5. ura

ponedeljek, 4. ura

Karla FERLIC

sreda, 5. ura

petek, 5. ura

Lidija GNIDOVEC

ponedeljek, 4. ura

sreda, 5. ura

Alenka GOLOB KOMAN

četrtek, 4. ura

četrtek, 4. ura

Mag. Emil GRAH

četrtek, 5. ura

četrtek, 8. ura

Lilijana GROS

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

Suzana HAJDINJAK

sreda, 6. ura

sreda, 6. ura

Alma KAPUN-DOLINAR

sreda, 5. ura

sreda, 5. ura

Tjaša KLEMEN

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Dr. Jurij KOČAR

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Tadeja KOLAR

torek, 5. ura

torek, 6. ura

Vesna KRAMBERGER

četrtek, 4. ura

četrtek, 4. ura

Mag. Maja KUHAR

ponedeljek, 4. ura

sreda, 5. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Monika MORATO

torek, 4. ura

torek, 4. ura

Bianka MERTELJ

torek, 3. ura

torek, 4. ura

Aliana MOSCATELLO

sreda, 4. ura

sreda, 3. ura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

torek, 5. ura

torek, 5. ura

Vera PAVLIČ

petek, 3. ura

petek, 3. ura

Andreja PETEK

četrtek, 3. ura

četrtek, 3. ura

Maja PODVORNIK

ponedeljek, 4. ura

torek, 3. ura

Tatjana POSAVEC

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Jože PREMRU

sreda, 1. ura

sreda, 1. ura

Mag. Jože PROSENIK

četrtek, 4. ura

četrtek, 4. ura

Darja RIZMAL

torek, 2. ura

torek, 3. ura

Nina ROZMAN

sreda, 7. ura

ponedeljek, 5. ura

Katarina RUGANI

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Nina SITAR

četrtek, 3. ura

torek, 4. ura

Andrej STRAJN

torek, 5. ura

torek, 6. ura

Jasna ŠČEK

petek, 7. ura

petek, 7. ura

Janez ŠORC

sreda, 4. ura

sreda, 4. ura

Laura ŠPIK

ponedeljek, 6. ura

sreda, 3. ura

Mihaela TERKOV

četrtek, 5. ura

torek, 5. ura

Nives VIŠNAR

četrtek, 6. ura

četrtek, 5. ura

Blaž VRTAČNIK

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Mag. Bogdan ZDOVC

ponedeljek, predura

ponedeljek, predura

Adela ŽIGERT

sreda, 4. ura

sreda, 4.ura