Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Učiteljski zbor

UČITELJSKI ZBOR 2016/2017

UČITELJI PREDMET
Mojca CIGLER SLO
Tine ELERŠEK vet. strok. predm.
Mag. Urška ENIKO ZGO, GEO
Lidija GNIDOVEC BIO, LAV
Alenka GOLOB KOMAN NEM, LUM, UME
Mag. Emil GRAH vet. strok. predm.
Lilijana GROS vet. strok. predm.
Suzana HAJDINJAK SLO, LUM, UME
Nada JAKOPIČ-STRNIŠNIK laborantka
Alma KAPUN-DOLINAR BTH, MIB, LAV
Tjaša KLEMEN BTH, MIB, LAV
Dr. Jurij KOČAR ZGO, GEO
Tadeja KOLAR ANG
Vesna KRAMBERGER MAT, IPK
Mag. Maja KUHAR ANG
Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR SLO
Bianka MERTELJ vet. strok. predm.
Monika MORATO ŠVZ
Aliana MOSCATELLO SOC
Katarina NARED-VOLAVŠEK ŠVZ
Vera PAVLIČ MAT
Andreja PETEK SLO
Katja PIPAN MAT
Maja PODVORNIK ANG
Tatjana POSAVEC KEM
Jože PREMRU MAT
Mag. Jože PROSENIK INF, IPK
Darja RIZMAL KEM
Nina ROZMAN SLO
Katarina RUGANI PSI
Nuša SCHUMET šolska veterinarska ambulanta
Gašper Jan SIMON laborant
Nina Sitar MAT
Jure SLATNER laborant
Andrej STRAJN vet. strok. predm., IPK
Mateja STUBELJ ŠVZ
Jasna ŠČEK ITA
Janez ŠORC ŠVZ
Laura ŠPIK vet. strok. predm.
Mag. Irena ŠTRUMBELJ-DRUSANY BTH, MIB, LAV
Mihaela TERKOV BIO, BTH
Marija TOPOLE SLO
Nives VIŠNAR vet. strok. predm.
Blaž VRTAČNIK šolska veterinarska ambulanta, vet. strok. predm.
Mag. Bogdan ZDOVC vet. strok. predm.
Adela ŽIGERT FIZ