Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Učiteljski zbor

UČITELJSKI ZBOR 2016/2017

UČITELJI

PREDMET

Mojca CIGLER

SLO

Tine ELERŠEK

vet. strok. predm.

Mag. Urška ENIKO

ZGO, GEO

Lidija GNIDOVEC

BIO, LAV

Alenka GOLOB KOMAN

NEM, LUM, UME

Mag. Emil GRAH

vet. strok. predm.

Lilijana GROS

vet. strok. predm.

Suzana HAJDINJAK

SLO, LUM, UME

Nada JAKOPIČ-STRNIŠNIK

laborantka

Alma KAPUN-DOLINAR

BTH, MIB, LAV

Dr. Jurij KOČAR

ZGO, GEO

Tadeja KOLAR

ANG

Vesna KRAMBERGER

MAT, IPK

Mag. Maja KUHAR

ANG

Jožica LOVRENČIČ

NEM

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

SLO

Bianka MERTELJ

vet. strok. predm.

Aliana MOSCATELLO

SOC

Katarina NARED-VOLAVŠEK

ŠVZ

Vera PAVLIČ

MAT

Andreja PETEK

SLO

Katja PIPAN

MAT

Maja PODVORNIK

ANG

Tatjana POSAVEC

KEM

Jože PREMRU

MAT

Mag. Jože PROSENIK

INF, IPK

Darja RIZMAL

KEM

Nina ROZMAN

SLO

Katarina RUGANI

PSI

Nuša SCHUMET

šolska veterinarska ambulanta

Gašper Jan SIMON

laborant

Nina Sitar

MAT

Jure SLATNER

laborant

Andrej STRAJN

vet. strok. predm., IPK

Mateja STUBELJ

ŠVZ

Jasna ŠČEK

ITA

Janez ŠORC

ŠVZ

Laura ŠPIK

vet. strok. predm.

Mag. Irena ŠTRUMBELJ-DRUSANY

BTH, MIB, LAV

Mihaela TERKOV

BIO, BTH

Marija TOPOLE

SLO

Nada UDOVČ-KNEŽEVIČ

BIO, BTH

Nives VIŠNAR

vet. strok. predm.

Blaž VRTAČNIK

šolska veterinarska ambulanta, vet. strok. predm.

Mag. Bogdan ZDOVC

vet. strok. predm.

Adela ŽIGERT

FIZ