Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Skrb za kakovost

logo_mss_barvni   bic   eu

KONZORCIJSKI PROJEKT

Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Spoštovani!
Konzorcij biotehniških šol, katerega član je tudi BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, je bil izbran na javnem razpisu za projekt, »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«. Projekt bo potekal štiri leta in sicer od 04. 04. 2008 do 31. 12. 2012. Vodenje projekta je prevzela šola Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.  Koordinacijo posamezne aktivnosti je prevzela posamezna šola v konzorciju.
Na spletnih straneh šole, med zavihkom »KAKOVOST« boste našli vsebine, ki se nanašajo na aktivnost, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v okviru projekta. Prav tako, bo šola na teh straneh objavljala samoevalvacijska poročila ter vsebine in aktivnosti, ki jih izvaja pri sistematični skrbi za kakovost.


Aktivnosti v okviru projekta Konzorcija biotehniških šol 2008 – 2012 in šole koordinatorice za posamezno aktivnost:

Št.
aktivnosti

Aktivnost

Šola
koordinatorica

1. Priprava izvedbenih kurikulov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. Določanje odprtih delov kurikula Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
3. Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd. Šolski center Šentjur
4. Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
5. Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
6. Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov Izobraževalni center Piramida Maribor
7. Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah Biotehniška šola Maribor
8. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
9. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja Biotehniški center Naklo