Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predstavitev šole

Pogled v zgodovino: GVŠ GVŠ GVŠ GVŠ


Korenine veterinarskega šolstva segajo v konec 18. stoletja, ko je veterinarska stolica postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem.

Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela z izobraževanjem dve leti kasneje.

Pouk je potekal v slovenskem jeziku. Šola je v tej ali oni obliki delovala z daljšimi ali krajšimi prekinitvami, nekaj času tudi v Kamniku.

Leta 1981 se je preimenovala v Srednjo agroživilsko šolo in takrat je izobraževanje razširila tudi na druge programe. Ko je bila leta 1991 zgrajena nova zgradba, se je šola znova vrnila v Ljubljano.

Z nadaljnjim širjenjem programov in dejavnosti ter z izgradnjo še ene šolske stavbe (leta 2005) se je razvila v sodoben šolski center – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana s štirimi organizacijskimi enotami.In danes:

Gimnazija in veterinarska šola je ostala v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika.

V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju.

Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi.

Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, žongliranje), različnih večdnevnih dejavnostih (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi), naravoslovnem raziskovalnem taboru in drugih pestrih interesnih dejavnostih.

Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

Podkategorije

Vabimo vas na Dan odprtih vrat BIC LJ

Dan_odprtih_vratV soboto, 28. 1. 2012 Vas vabimo na Dan odprtih vrat BIC Ljubljana med 9:00 in 13:00 uro.

Se želiš s kom iskreno pogovorit? Si neuspešen v šoli? Ti je vse »brez veze«? Te doma ne razumejo? Ne veš kako se soočiti s pričakovanji staršev? Se težko pripraviš k učenju? Te skrbi prihodnost? Te zanima vpis v visokošolski študij? Se želiš pohvaliti, ko si nekaj dosegel, naredil korak naprej?
O vsem tem se lahko pogovarjaš v svetovalni službi. Pri svojem delu spoštujemo strokovno etična načela svetovanja, to so načelo zaupnosti, prostovoljnosti in načelo delovanja v dobrobit dijaka.

V šolski svetovalni službi vas pričakujem:

Uroš Verbovšek, socialni pedagog
Tel.: 01/28 03 705, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kdaj me lahko obiščete?

Vsak dan med 8. in 14.30 uro.

Kratek pogovor lahko opravite kadarkoli v času uradnih ur, za daljše pogovore pa se naročite.

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, njihovim staršem in profesorjem. Naš skupni cilj je znanje, dober učni uspeh ter strokovna in osebnostna rast dijakov. Pri doseganju teh ciljev pogosto naletimo na težave. Prisluhnil vam bom, pomagal poiskati ustrezne poti iz stisk ter vam nudil bomo oporo in razumevanje.

Name se lahko obrnete, kadar boste imeli vprašanja, dileme, ideje, predloge, pripombe, težave ali skrbi, povezane s šolo ali s čim drugim, ali pa boste imeli zgolj nekaj prostega časa in si boste želeli pogovora.

Pri svetovalnem delavcu lahko poiščejo pomoč tudi starši, ko potrebujejo pogovor o težavah, ki so povezane z odraščanjem in osamosvajanjem njihovega mladostnika ter z vzpostavljanjem odnosa in komunikacije z njim, ko začutijo, da je njihov otrok v stiski, se mu je poslabšal učni uspeh, izgublja motivacijo za delo, ima težave z vrstniki in podobno.

Lahko se pogovorite tudi o težavah in problemih, ki so posledica socialno-ekonomskih stisk, pomagal vam bom pri iskanju možnih oblik podpore in pomoči.

Svetovalna služba vodi tudi vpis v šolo. Pri meni lahko dobite informacije o vpisu v šolo, programih srednjih šol, predmetnikih, zahtevnosti šole in tudi o preusmeritvah v druge programe oz. šole. Dijaki se lahko posvetujete o izbiri študija in poklica, se informirate o študijskih programih ter postopku vpisa na visokošolski študij.

Tu so zbrane informacije povezane z vpisom v prvi letnik Gimnazije in veterinarske šole.

Knjižnica že eno šolsko leto deluje v prenovljenih prostorih v pritličju, za kuhinjo.
Vse strokovno gradivo, učbeniki in revije za izposojo so v prostem pristopu. Uporabnikom je namenjenih več čitalniških mest in prostorov za delo z računalnikom. Knjižno gradivo je našlo tu končno dovolj prostora. Pogoji za delo dijakov, profesorjev in knjižničarke so mnogo boljši kot so bili v stari knjižnici, predvsem pa novi prostori nudijo uporabnikom mirne intimne kotičke za delo z računalnikom, učenje in pogovor.
Obiščite nas in se prepričajte.

Sava Osole, uni. dipl. biologinja, bibliotekarka

logo_mss_barvni   bic   eu

KONZORCIJSKI PROJEKT

Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Spoštovani!
Konzorcij biotehniških šol, katerega član je tudi BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, je bil izbran na javnem razpisu za projekt, »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«. Projekt bo potekal štiri leta in sicer od 04. 04. 2008 do 31. 12. 2012. Vodenje projekta je prevzela šola Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.  Koordinacijo posamezne aktivnosti je prevzela posamezna šola v konzorciju.
Na spletnih straneh šole, med zavihkom »KAKOVOST« boste našli vsebine, ki se nanašajo na aktivnost, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v okviru projekta. Prav tako, bo šola na teh straneh objavljala samoevalvacijska poročila ter vsebine in aktivnosti, ki jih izvaja pri sistematični skrbi za kakovost.


Aktivnosti v okviru projekta Konzorcija biotehniških šol 2008 – 2012 in šole koordinatorice za posamezno aktivnost:

Št.
aktivnosti

Aktivnost

Šola
koordinatorica

1. Priprava izvedbenih kurikulov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. Določanje odprtih delov kurikula Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
3. Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd. Šolski center Šentjur
4. Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
5. Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
6. Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov Izobraževalni center Piramida Maribor
7. Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah Biotehniška šola Maribor
8. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
9. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja Biotehniški center Naklo