Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijaki vseh letnikov in smeri na podlagi oddanih naročilnic. Sposojamo le učbenike, ki so jih določili profesorji in so na voljo. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša eno tretjino maloprodajne cene učbenika in se plača po izdaji položnice.

 

Seznam predpisanih učbenikov za šolsko leto 2010/2011

*označeni učbeniki so na voljo v učbeniškem skladu

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 1. LETNIK
TEHNIŠKA GIMNAZIJA 2. LETNIK
TEHNIŠKA GIMNAZIJA 3. LETNIK
TEHNIŠKA GIMNAZIJA 4. LETNIK
VETERINARSKI TEHNIK 1. LETNIK
VETERINARSKI TEHNIK 2. LETNIK
VETERINARSKI TEHNIK 3. LETNIK
VETERINARSKI TEHNIK 4. LETNIK

SEZNAM UČBENIKOV TEHNIŠKA GIMNAZIJA 1. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede - Berilo 1- (Založba MK)*
  Ambrož, D.: Na pragu besedila 1 (učbenik* in delovni zvezek, prenovljena verzija) založba Rokus
MAT Kavka, D.: Linea, Učbenik za prvi letnik gimnazije
ANG -1. JEZIK Soars: New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
NEM -2. JEZIK Krenn, Puchta: Ideen- Deutsch als Fremdsprache Kursbuch 1 in Arbeitsbuch 1. Hueber Verlag
NITA-2. JEZIK Nuovo Progetto italiano 1a, učbenik in delovni zvezek
Učbenik in delovni zvezek bodo dijaki lahko kupili od sredine avgusta dalje, v knjigarni Center Oxford, Kopitarjeva 2, Ljubljana (pri Zmajskem mostu)
KEM Smrdu: Snov in spremembe 1 - učbenik (založba Jutro)
  Smrdu: Kemijo razumem, kemijo znam (založba Jutro)
BIO Nov učbenik izide jeseni. Dijaki bodo obveščeni naknadno
FIZ Dijaki ne bodo potrebovali učbenika. Delovno gradivo bo pripravila profesorica
GEO  Senegačnik, J: Obča geografija ze 1. Letnik gimnazij. Ljubljana, Modrijan, 2009
ali Kunaver: Geografija za srednje šole, založba DZS*
ZGO Brodnik: Zgodovina I, (učbenik za zgodovino v 1.letniku gimnazije in delovni zvezek, založba DZS)
LUM Golob: Umetnostna zgodovina (založba DZS)
INF Wechtersbach: Informatika, (učbenik za informatiko v 1.,2.,3., in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, (založba SAJI)*

SEZNAM UČBENIKOV TEHNIŠKA GIMNAZIJA 2. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede : berilo 2(založba MK)*
 

Bešter,M: Na pragu besedila 2(učbenik* in delovni zvezek, založba Rokus) Prenovljena izdaja!

MAT Pavlič : Planum, (Učbenik, Matematika za 2. letnik gimnazij, založba Modrijan)
ANG -1. JEZIK Soars:New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
NEM -2. JEZIK Themen aktuell 1 (učbenik in delovni zvezek)
BIO Dijaki bodo obveščeni jeseni.
KEM Smrdu: Snov in spremembe 2 - učbenik (založba Jutro)
  Smrdu: Kemijo razumem, kemijo znam 2 (založba Jutro)
FIZ Dijaki bodo obveščeni jeseni.
GEO Kunaver.: Geografija za SŠ, učbenik, DZS*
  Šolski zemljevid Slovenije, Evrope in sveta
ZGO Hozjan, Potočnik: Zgodovina 2, učbenik za 2. l. gimnazije(DZS)
LAV Kapun: Laboratorijske vaje 2.,3.,4. let., scripta

SEZNAM UČBENIKOV TEHNIŠKA GIMNAZIJA 3. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede: berilo 3 (založba MK)*
  Na pragu besedila 3 (založba Rokus) Prenovljena izdaja!*
MAT Rugelj, M.: Spatium, (Učbenik, Matematika v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, založba Modrijan)
ANG -1. JEZIK Soars: New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
  Soars: New headway upper-intermediate
ANG -2. JEZIK New Headway Intermediate, new/the third edition (učbenik in delovni zvezek)
NEM -1. JEZIK Uhernik: Du und Deutsch, Textbuch 2
NEM -2. JEZIK Themen aktuell 2 (učbenik in delovni zvezek)
BIO Dijaki bodo obveščeni jeseni.
  Tarman: BIOLOGIJA, Ekologija(DZS)*
BTH Kapun: BTH ( priporočeno, interna skripta)
KEM Smrdu: Snov in spremembe 3 (založništvo Jutro)
  Smrdu: Anenin, (založništvo Jutro)
ZGO Granda, S..: Zgodovina 3 (za gimnazijo)
  Dolenc: Zgodovina 4, učb. za 4. letnik gim.
PSI Kompare: Uvod v psihologijo (založba DZS, 2006)

SEZNAM UČBENIKOV TEHNIŠKA GIMNAZIJA 4. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Branja 4 (založba DZS)
  neobvezno - Na pragu besedila 4 (založba Rokus)
MAT Pavlič.: Tempus (založba Modrijan)
  Kavka: Matematika v srednji šoli (pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike)
ANG -1.JEZIK New headway intermediate
  New Headway Upper intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
ANG -2. JEZIK New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek)
NEM -1. JEZIK Uhernik: Du und Deutsch, Textbuch 2
NEM -2. JEZIK Themen aktuell 2 (učbenik in delovni zvezek)
MIKROBIOLOGIJA Kapun: Mikrobiologija (založba Zavoda RS za šolstvo)*
ZGO Zgodovina na maturi 2008 (založba Gyrus)
BIO Dijaki bodo obveščeni jeseni.

SEZNAM UČBENIKOV VETERINARSKI TEHNIK 1. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede: Berilo 1, založba MK*
  Slovenščina 1: Z besedo do besede, učbenik za jezik, založba MK*
MAT

Od rovaša do enačb, učbenik*

  PRIPOROČAMO:
Brilej, Ivanec: ALFA, Realna števila, (zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju) del zbirke Alfa
Brilej: ALFA, Linearna funkcija (zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju) del zbirke Alfa
ANG Soars: New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
KEM Smrdu: Snov in spremembe 1 - učbenik (založba Jutro)
  Smrdu: Kemijo razumem, kemijo znam (založba Jutro)
BIO Nov učbenik  izide v jeseni, dijaki bodo obveščeni naknadno
GEO Kunaver: Geografija za srednje šole, založba DZS *
ZGO Berzelak: Zgodovina 1. DZS 1996 (ali novejši ponatisi)
INF Wechtersbach: učbenik za informatiko v 1.,2.,3., in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, (založba SAJI)*
AFI Višnar, Cestnik, Pogačnik: Od celice do organizma (TZS)
  priporočamo: McCracken: Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih živali.
Učbenik in atlas bodo dijaki lahko pod ugodnejšimi pogoji v septembru naročili v šoli (možnost plačila na obroke).

SEZNAM UČBENIKOV VETERINARSKI TEHNIK 2. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede: berilo 2(založba MK)*
  Slovenščina 2: z besedo do besede 2(založba MK)*
MAT Pavlič: Od piramid do kaosa (založba Modrijan)
  Priporočamo:
Brilej: ALFA, Linearna funkcija, zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju, del zbirke Alfa
Brilej, R.: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju, del zbirke Alfa
Brilej, R.: ALFA, Potence in koreni, zbirke nalog za matematiko v 1. Letniku gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja
Brilej, R:: ALFA, Geometrija v ravnini, zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju, del zbirke Alfa
ANG Soars: New headway intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
NEM Bausteine 2 (učbenik in delovni zvezek)
BIO Korošak: Biologija človeka (založba DZS)
  Devetak: Raznolikost živih bitij (založba DZS)
KEM Smrdu: Snov in spremembe 2 - učbenik (založba Jutro)
  A.SMRDU; KEMIJO RAZUMEM; KEMIJO ZNAM 2(naloge iz kemije, založba Jutro)
ZGO Repe: Sodobna zgodovina (Modrijan, 2005)*
VT ŠPIK,L.: Osnove kliničnih postopkov in bolezenskih procesov (založba TZS)
  GROS, L.: Bolezni in zajedavci domačih živali (založba DZS)
AFI Višnar, Cestnik, Pogačnik: Od celice do organizma (TZS)
  priporočeno: McCracken: Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih živali

SEZNAM UČBENIKOV VETERINARSKI TEHNIK 3. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Umetnost besede : berilo 3 (založbaMK)*
  Na pragu besedila 3 (založba Rokus)*
MAT Rugelj: Od logaritmov do vesolja (založba Modrijan)
  Priporočamo:
Brilej, R.: ALFA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. Letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, del zbirke Alfa
ANG Soars: New headway intermediate
  New Headway upper-imtermediate (učbenik in delovni zvezek)
BIO Korošak: Biologija človeka (založba DZS)
  Kreft, Krapež: Genetika in evolucija (založba Modrijan)
KEM Smrdu: Snov in spremembe 3 (založništvo Jutro)
  Smrdu: Anenin (založništvo Jutro)
VT Gros: Bolezni in zajedavci domačih živali, (založba DZS)
LDV Mertelj, B.: Osnove laboratorijske diagnostike (založba DZS)

SEZNAM UČBENIKOV VETERINARSKI TEHNIK 4. LETNIK

PREDMET UČBENIK
SLO Jesenovec, Lenardič: Poklicna matura, književnost 2009 (zal. ICO)*
  Priporočamo:
Branja 4, (založba DZS)
Na pragu besedila 4 (založba Rokus)
MAT Kavka: Od ključavnice do integrala (založba Modrijan)
  Priporočamo:
Brilej, R.: ALFA 4, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, del zbirke Alfa
ANG Soars: New headway upper-intermediate (učbenik in delovni zvezek, new/the third edition)
NEM Bausteine 4 (učbenik in delovni zvezek)
PSIH Kompare: Uvod v psihologijo (DZS, 2006)
  priporočeno: Klinc Suzič: Spoznaj se in ustvarjaj (Grafis trade, 2006)
LUM Golob: Umetnostna zgodovina (založba DZS,2003)
ZVŽ Zdovc, B.: Reprodukcija domačih živali (založba DZS)