Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Učbeniki, ki so v učbeniškem skladu, so označeni z zeleno barvo.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

1. letnik Število uporabnikov: 60

SLO

V. Matajc et al.: BERILO 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610100058

MKZ

SLO

D. Ambrož et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, učbenik za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja

9789612097868

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja

9789612097653

ROKUS-KLETT

MAT

D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik za matematiko za 1. letnik

9789612415471

MODRIJAN

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194770200

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino

9780194770231

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Kursbuch, učbenik za nemščino

9783190018239

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek + CD za nemščino

9783190118236

MKT

TJI2

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino

9789606632242

MKT

TJI2

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino

9789606632259

MKT

GEO

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK, učbenik za geografijo

9789616357944

MODRIJAN

FIZ

M. Hribar et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA, učbenik za fiziko

9789616357272

MODRIJAN

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo

9789616746236

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije

9789616433952

JUTRO

BIO

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

BIO

P.Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik

9788634139907

DZS

INF

R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku

9789619114315

SAJI

LUM

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino

9789610201786

DZS

2. letnik Število uporabnikov: 60

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 2, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610105381

MKZ

SLO

M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO

9789612099053

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO

9789612099343

ROKUS-KLETT

MAT

D. Kavka et al.: PLANUM NOVUM, učbenik za matematiko

9789612416546

MODRIJAN

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194770200

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino

9780194770231

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Kursbuch, učbenik za nemščino

9783190018239

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek + CD za nemščino

9783190118236

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino

9789606632242

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino

9789606632259

MKT

FIZ

M. Hribar et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, učbenik za fiziko

9789616183482

MODRIJAN

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo

9789616746229

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

9789616746205

JUTRO

BIO

D. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

9789610201977

DZS

BIO

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIO

P.Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik

9788634139907

DZS

BTH

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

 

3. letnik Število uporabnikov: 60

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610105831

MKZ

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710194

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710200

ROKUS-KLETT

MAT

D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik

9789612417383

MODRIJAN

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Student`s book, učbenik za angleščino

9780194387507

MKT

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino

9780194387545

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, učbenik za angleščino

9780194392990

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, delovni zvezek za angleščino

9780194393010

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2 - DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, učbenik za nemščino

9783190018246

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek + 2CD-ja za nemščino

9783190118243

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino

9789606632242

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino

9789606632259

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, učbenik + CD ROM za italijanščino

9789606632761

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, delovni zvezek za italijanščino

9789606632723

MKT

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije

9789616746281

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo

9789616433945

JUTRO

BIO

D. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

9789610201977

DZS

BIO

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

BIO

P.Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik

9788634139907

DZS

PSIH

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen

9789610201083

DZS

MIK

A. Kapun Dolinar: MIKROBIOLOGIJA, učbenik

9789612343897

ZRSŠ

4. letnik Število uporabnikov: 60

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 4, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610113294

MKZ

MAT

J. Šparovec et al.: TEMPUS, učbenik za matematiko

9789616465809

MODRIJAN

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Student`s book, učbenik za angleščino

9780194387507

MKT

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino

9780194387545

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, učbenik za angleščino

9780194392990

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, delovni zvezek za angleščino

9780194393010

MKT

TJN1

M. Uhernik, E. Mesojedec Erlih, R. Saxer: DU UND DEUTSCH 2, učbenik za nemščino

979612300562

ZO

TJA2

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Student`s book, učbenik za angleščino

9780194387507

MKT

TJA2

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino

9780194387545

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2 - DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, učbenik za nemščino

9783190018246

MKT

TJN2

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek + 2CD-ja za nemščino

9783190118243

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, učbenik + CD ROM za italijanščino

9789606632761

MKT

TJI3

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, delovni zvezek za italijanščino

9789606632723

MKT

BIOM

D. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

9789610201977

DZS

BIOM

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIOM

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

BIOM

P.Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik

9788634139907

DZS

KEMM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela

9789616746496

JUTRO

ZGOM

B. Pavliha: ZGODOVINA NA MATURI 2013, priročnik

9789616868174

ICO

MIK

A. Kapun Dolinar: MIKROBIOLOGIJA, učbenik

9789612343897

ZRSŠ

 VETERINARSKI TEHNIK

1. letnik Število uporabnikov: 90

SLO

V. Matajc et al.: BERILO 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610100058

MKZ

SLO

D. Ambrož et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, učbenik za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja

9789612097868

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja

9789612097653

ROKUS-KLETT

MAT

D. Kavka et al.: OD ROVAŠA DO ENAČB, učbenik za matematiko

9789616183826

MODRIJAN

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194770200

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino

9780194770231

MKT

TJN1

A. Potočnik, A. Kolenko, I. Rezo: BAUSTEINE 1, učbenik za nemščino

9788634139655

DZS-EPC

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 1, delovni zvezek za nemščino

9788634126709

DZS-EPC

ZGO

S. Berzelak: STARE DOBE, učbenik za zgodovino

9789616357975

MODRIJAN

ZGO

S. Berzelak: SREDNJI IN NOVI VEK, učbenik za zgodovino

9789616357982

MODRIJAN

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo

9789616746236

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije

9789616433952

JUTRO

BIO

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

INF

R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku

9789619114315

SAJI

VET

N. Višnar et al.: OD CELICE DO ORGANIZMA, učbenik

9789612510909

TZS

VET

SPURGEONOV BARVNI ATLAS ANATOMIJE DOMAČIH ŽIVAL

9788636504048

TZS

LVU

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino

9789610201786

DZS

2. letnik Število uporabnikov: 90

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 2, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610105381

MKZ

SLO

M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO

9789612099053

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO

9789612099343

ROKUS-KLETT

MAT

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik za matematiko

9789616357296

MODRIJAN

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194770200

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino

9780194770231

MKT

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 2, učbenik za nemščino

9788634130478

DZS-EPC

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 2, delovni zvezek za nemščino

9788634130485

DZS-EPC

ZGO

B. Repe: SODOBNA ZGODOVINA, učbenik za zgodovino

9789612410469

MODRIJAN

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo

9789616746229

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

9789616746205

JUTRO

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo

9783850138550

MOHORJEVA

BIO

D. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

9789610201977

DZS

PSIH

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen

9789610201083

DZS

VET

N. Višnar et al.: OD CELICE DO ORGANIZMA, učbenik

9789612510909

TZS

VET

L. Gros: BOLEZNI IN ZAJEDAVCI DOMAČIH ŽIVALI, učbenik

9788634139532

DZS

VET

L. Špik OSNOVE KLINIČNIH POSTOPKOV IN PATOLOŠKIH PROCESOV, učbenik

9789612511821

TZS

VET

B. Mertelj: OSNOVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE, učbenik

9789610200062

DZS

VET

N. Višnar, U. Verbovšek: BESEDE NE POVEDO VSEGA, učbenik

9789610202974

DZS

3. letnik Število uporabnikov: 90

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610105831

MKZ

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710194

ROKUS-KLETT

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710200

ROKUS-KLETT

MAT

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik za matematiko

9789616357623

MODRIJAN

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Student`s book, učbenik za angleščino

9780194387507

MKT

TJA1

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino

9780194387545

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, učbenik za angleščino

9780194392990

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, delovni zvezek za angleščino

9780194393010

MKT

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 3, učbenik za nemščino

9788634136135

DZS-EPC

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 3, delovni zvezek za nemščino

9788634136142

DZS-EPC

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije

9789616746281

JUTRO

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo

9789616433945

JUTRO

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo

9783850138550

MOHORJEVA

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

VET

L. Gros: BOLEZNI IN ZAJEDAVCI DOMAČIH ŽIVALI, učbenik

9788634139532

DZS

VET

B. Mertelj: OSNOVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE, učbenik

9789610200062

DZS

4. letnik Število uporabnikov: 90

SLO

D. Pavlič et al.: BERILO 4, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost

9789610113294

MKZ

MAT

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik za matematiko

9789616357968

MODRIJAN

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, učbenik za angleščino

9780194392990

MKT

TJA1

L. Soars, J. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Third Edition, delovni zvezek za angleščino

9780194393010

MKT

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 4, učbenik za nemščino

9788634138139

DZS-EPC

TJN1

A. Potočnik, I. Rezo: BAUSTEINE 4, delovni zvezek za nemščino

9788634138573

DZS-EPC

VET

B. Zdovc: REPRODUKCIJA DOMAČIH ŽIVALI

9789610200048

DZS

BIOM

D. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

9789610201977

DZS

BIOM

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

BIOM

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269

ROKUS-KLETT

BIOM

P.Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik

9788634139907

DZS

KEMM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela

9789616746496

JUTRO