Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

 

Učbeniki, ki so v učbeniškem skladu, so označeni z zeleno barvo.

Tehniška gimnazija

1. letnik

naziv

predmet

V. Matajc et al.: BERILO 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610100058

Slovenščina

Na pragu besedila 1, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. Letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (Križaj, Turk, Končina et al.)

Kupite samo delovni zvezek, NE Učbenika!

Slovenščina

D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik za matematiko za 1. letnik, količina: 1, EAN: 9789612415471

Matematika

V. Evans, J. Dooley: On Screen B2, učbenik (Student's Book + Writing Book + ieBook), količina: 1, ISBN: 978-1-4715-0462-4

Kupite samo učbenik, NE delovnega zvezka!

Angleščina kot prvi tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Kursbuch, učbenik za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190018239

Nemščina kot drugi tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek + CD za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190118236

Nemščina kot drugi tuji jezik

R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku, količina: 1, EAN: 9789619114315

Informatika

Brodnik, Jernejčič, Zgaga: Zgodovina 1, učbenik za 1. letnik gimnazije DZS,

Zgodovina

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK, učbenik za geografijo, količina: 1, EAN: 9789616357944

Geografija

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biologija

Tratnik, Stušek, Škornik, Vilhar: Evolucija, biotska pestrost in ekologija- evolucija, Biologija v gimnaziji, DZS, EAN: 9788634139914

Biologija

M. Hribar et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA, učbenik za fiziko, količina: 1, EAN: 9789616357272

Fizika

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616746236

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije, količina: 1, (ll izdaja),  EAN: 9789616746861

Kemija

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino, količina: 1, EAN: 9789610201786

Likovna umetnost

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606632242

Italijanščina kot drugi tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606931185

Italijanščina kot drugi tuji jezik

 

2. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 2, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610105381

Slovenščina

M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612099053

Slovenščina

M. Bešter Turk etal.: NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612099343

Slovenščina

D. Kavka etal.: PLANUM NOVUM, učbenik za matematiko, količina: 1, EAN: 9789612416546

Matematika

Uporabljajo isti učbenik kot v 1. letniku!

Angleščina kot prvi tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606632242

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606931185

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Kursbuch, učbenik za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190018239

Nemščina kot drugi tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek + CD za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190118236

Nemščina kot drugi tuji jezik

Interno gradivo dobite v šoli.

Biotehnologija

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biotehnologija

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713010

Biologija

Tratnik, Stušek, Škornik, Vilhar: Evolucija, biotska pestrost in ekologija- evolucija, Biologija v gimnaziji, DZS, EAN: 9788634139914

Biologija

M. Hribar et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, učbenik za fiziko, količina: 1, EAN: 9789616183482

Fizika

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616746229

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, količina: 1, EAN: 9789616746205

Kemija

Mlacović, Urankar: ZGODOVINA 2, učbenik za drugi letnik gimnazije,DZS, EAN: 9789610200673

 

Zgodovina

GEOGRAFIJA 1. Učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol.,EAN: 9789610149378

Geografija

 

3. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610105831

Slovenščina

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612710194

Slovenščina

M. Bešter Turk etal.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612710200

Slovenščina

D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik, količina: 1, EAN: 9789612417383

Matematika

V. Evans, J. Dooley: ON SCREEN B2+, učbenik + e-book za angleščino, količina: 1, EAN: 9781471504631
Kupite samo učbenik, NE delovnega zvezka!

Angleščina kot prvi tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, učbenik + CD ROM za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606632242

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, delovni zvezek za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606931185

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, učbenik + CD ROM za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606632761

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, delovni zvezek za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606931192

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2 - DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, učbenik za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190018246

Nemščina kot drugi tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek + 2CD-ja za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190118243

Nemščina kot drugi tuji jezik

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen, količina: 1, EAN: 9789610201083

Psihologija

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713010

Biologija

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713027

Biologija

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616433945

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, količina: 1, EAN: 9789616746281

Kemija

Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije, Prenovljena izdaja, DZS, EAN: 9789610201120

 

Zgodovina

Gabrič, Režek: ZGODOVINA 4, učbenik za 4. letnik gimnazije, Prenovljena izdaja DZS, EAN: 9789610201793

 

Zgodovina

 

4. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 4, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610113294

Slovenščina

Pavlič et al.: TEMPUS NOVUM, učbenik za matematiko,:
ISBN 978 961 241 8007

Matematika

Uporabljajo isti učbenik kot v 3. letniku!

Angleščina kot prvi tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, učbenik + CD ROM za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606632761

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

T. Marin, S. Maganelli: NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, delovni zvezek za italijanščino, količina: 1, EAN: 9789606931192

Italijanščina kot drugi oz. tretji tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2 - DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, učbenik za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190018246

Nemščina kot drugi tuji jezik

H. Puchta, W. Krenn: IDEEN 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek + 2CD-ja za nemščino, količina: 1, EAN: 9783190118243

Nemščina kot drugi tuji jezik

Interno gradivo BIC GVŠ.

Biotehnologija - maturitetni predmet

B. Pavliha: ZGODOVINA NA MATURI 2019, ICO,

Zgodovina - maturitetni predmet

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biologija - maturitetni predmet

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713010

Biologija - maturitetni predmet

Tratnik, Stušek, Škornik, Vilhar: Evolucija, biotska pestrost in ekologija- evolucija, Biologija v gimnaziji, DZS, EAN: 9788634139914

Biologija - maturitetni predmet

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713027

Biologija - maturitetni predmet

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela, EAN: 9789617024012

Kemija - maturitetni predmet

 

Veterinarski tehnik

1. letnik

naziv

predmet

V. Matajc et al.: BERILO 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610100058

Slovenščina

Na pragu besedila 1, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. Letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (Križaj, Turk, Končina et al.)

Kupite samo delovni zvezek, NE učbenika!

Slovenščina

D. Kavka et al.: OD ROVAŠA DO ENAČB, učbenik za matematiko, količina: 1, EAN: 9789616183826

Matematika

V. Evans, J. Dooley: On Screen B2, učbenik (Student's Book + Writing Book + ieBook), količina: 1, ISBN: 978-1-4715-0462-4

Kupite samo učbenik, NE delovnega zvezka!

Angleščina kot prvi tuji jezik

R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku, količina: 1, EAN: 9789619114315

Informatika

S. Berzelak: STARE DOBE, učbenik za zgodovino, količina: 1, EAN: 9789616357975

Zgodovina

S. Berzelak: SREDNJI IN NOVI VEK, učbenik za zgodovino, količina: 1, EAN: 9789616357982

Zgodovina

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biologija

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616746236

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije, (ll. Izdaja), EAN: 9789616746861

Kemija

N. Višnar et al.: OD CELICE DO ORGANIZMA, učbenik, založba TZS - KUPITE SEPTEMBRA V ŠOLI

Veterina

 SPURGEONOV BARVNI ATLAS ANATOMIJE DOMAČIH ŽIVAL, založba TZS - KUPITE SEPTEMBRA V ŠOLI

Veterina

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino, količina: 1, EAN: 9789610201786

Umetnost

 

2. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 2, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610105381

Slovenščina

M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612099053

Slovenščina

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612099343

Slovenščina

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik za matematiko, količina: 1, EAN: 9789616357296

Matematika

Uporabljajo isti učbenik kot v 1. letniku!

Angleščina kot prvi tuji jezik

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen, količina: 1, EAN: 9789610201083

Psihologija

B. Repe: SODOBNA ZGODOVINA, učbenik za zgodovino, količina: 1, EAN: 9789612410469

Zgodovina

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713010

Biologija

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616746229

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, količina: 1, EAN: 9789616746205

Kemija

N. Višnar et al.: OD CELICE DO ORGANIZMA, učbenik, založba TZS - KUPITE SEPTEMBRA V ŠOLI

Veterina

L. Špik OSNOVE KLINIČNIH POSTOPKOV IN PATOLOŠKIH PROCESOV, učbenik, založba TZS - KUPITE SEPTEMBRA V ŠOLI

Veterina

N. Višnar, U. Verbovšek: BESEDE NE POVEDO VSEGA, učbenik, količina: 1, EAN: 9789610202974

Veterina

Liljana Gros: SPLOŠNA PREHRANA ŽIVALI (elektronski vir)

Veterina

Emil Grah: OSNOVE FARMAKOLOGIJE (elektronski vir)

Veterina

Bianka Mertelj: LABORATORIJSKO DELO V VETERINI (elektronski vir)

Veterina

 

3. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610105831

Slovenščina

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612710194

Slovenščina

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO, količina: 1, EAN: 9789612710200

Slovenščina

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik za matematiko, količina: 1, EAN: 9789616357623

Matematika

V. Evans, J. Dooley: ON SCREEN B2+, učbenik + e-book za angleščino, količina: 1, EAN: 9781471504631
Kupite samo učbenik, NE delovnega zvezka!

Angleščina kot prvi tuji jezik

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biologija

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo, količina: 1, EAN: 9789616433945

Kemija

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, količina: 1, EAN: 9789616746281

Kemija

L. Gros: BOLEZNI IN ZAJEDAVCI DOMAČIH ŽIVALI, učbenik, količina: 1, EAN: 9788634139532

Veterina

B. Mertelj: OSNOVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE, učbenik, količina: 1, EAN: 9789610200062

Veterina

Bogdan Zdovc: KIRURGIJA IN TRAVMATOLOGIJA ZA VETERINARSKE TEHNIKE (elektronski vir)

Veterina

Liljana Gros: KONJEREJA (elektronski vir)

Veterina

Liljana Gros: REJA GOVEDI, DROBNICE, PRAŠIČEV IN PERUTNINE (elektronski vir)

Veterina

Bogdan Zdovc: ANESTEZIOLOGIJA ZA VETERINARSKE TEHNIKE (elektronski vir)

Veterina

 

4. letnik

naziv

predmet

D. Pavlič et al.: BERILO 4, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, količina: 1, EAN: 9789610113294

Slovenščina

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik za matematiko, količina: 1, EAN: 9789616357968

Matematika

Uporabljajo isti učbenik kot v 3. letniku!

Angleščina kot prvi tuji jezik

B. Zdovc: REPRODUKCIJA DOMAČIH ŽIVALI, količina: 1, EAN: 9789610200048

Veterina

Meta Batagelj: HIGIENA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA (elektronski vir)

Veterina

Bogdan Zdovc: KINOLOGIJA (elektronski vir)

Veterina

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije, količina: 1, EAN: 9789612711269

Biologija - maturitetni predmet

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713010

Biologija - maturitetni predmet

B. Sket: ISKANJE IZVORA. Evolucija in pregled živega sveta, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713164

Biologija - maturitetni predmet

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik za biologijo, količina: 1, EAN: 9789612713027

Biologija - maturitetni predmet

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela, EAN: 9789617024012

Kemija - maturitetni predmet