Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature  2016/2017

 

15. november 2016

rok za oddajo predprijave

rok za oddajo vloge za kandidate s posebnimi potrebami

 28. 3. 2017

zadnji rok za prijavo

 

7. marec 2017

predmaturitetni preizkus

18. april 2017

rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj

17. maj 2017

zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

15. maj 2017

seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

23. maj 2017

zadnji rok za:

- odjavo od splošne mature

- izpolnjevanje pogojev za opravljanje mature

4. maj 2017

slovenščina 1. del - esej

27. maj 2017

angleščina

29. maj 2017

30. maj 2017

slovenščina 2. del

psihologija

31. maj 2017

kemija

1. junij 2017

biotehnologija

2. junij 2017

biologija

3. junij 2017

matematika

5. junij 2017

nemščina

8. junij 2017

zgodovina

9. junij 2017

fizika

14. – 22. junij 2017

ustni del splošne mature

10. julij 2017 (po)

seznanitev kandidatov z uspehom

13. julij 2017

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Jesenski izpitni rok splošne mature 2016/2017

Na jesenskem izpitnem roku ima vsak kandidat individualni razpored za opravljanje maturitetnih izpitov.

11. julij 2017

zadnji rok za prijavo

14. avgust 2017

zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2017

zadnji rok za:

- odjavo od splošne mature

- izpolnjevanje pogojev za opravljanje mature

22. avgust 2017

rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj

24. avgust 2017

slovenščina 1. del (esej) in 2. del

25. avgust 2017

matematika

26. avgust 2017

angleščina in izbirni predmeti

28. avgust 2017

angleščina in izbirni predmeti

29. avgust 2017

angleščina in izbirni predmeti

30. avgust 2017

angleščina in izbirni predmeti

24. avgust – 4. september 2017

ustni del splošne mature

4. september 2017

seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

15. september 2017

seznanitev kandidatov z uspehom

18. september 2017

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno do kumentacijo