Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature  2017/2018

 

15. november 2017

rok za oddajo predprijave

rok za oddajo vloge za kandidate s posebnimi potrebami

 30. 3. 2018

zadnji rok za prijavo

 

 marec 2018

predmaturitetni preizkus

17. april 2018

rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj

19. maj 2018

zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

15. maj 2018

seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

25. maj 2018

zadnji rok za:

- odjavo od splošne mature

- izpolnjevanje pogojev za opravljanje mature

4. maj 2018

29. maj 2018

slovenščina 1. del - esej

slovenščina 2. del

30. maj 2018

psohologija

31. maj 2018

biologija

2. junij 2018

angleščina

4. junij 2018

biotehnologija

6. junij 2018

nemščina

7. junij 2018

zgodovina

8. junij 2018

fizika

9. junij 2018

matematika

12. junij 2018

14. junij 2018

informatika

kemija

13. – 22. junij 2018

ustni del splošne mature

11. julij 2018

seznanitev kandidatov z uspehom

14. julij 2018

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Jesenski izpitni rok splošne mature 2017/2018

Na jesenskem izpitnem roku ima vsak kandidat individualni razpored za opravljanje maturitetnih izpitov.

12. julij 2018

zadnji rok za prijavo

14. avgust 2018

zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2018

zadnji rok za:

- odjavo od splošne mature

- izpolnjevanje pogojev za opravljanje mature

22. avgust 2018

rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj

24. avgust 2018

slovenščina 1. del (esej) in 2. del

25. avgust 2018

angleščina in izbirni predmeti

27. avgust 2018

matematika

28. avgust 2018

angleščina in izbirni predmeti

29. avgust 2018

angleščina in izbirni predmeti

30. avgust 2018

angleščina in izbirni predmeti

24. avgust – 5. september 2018

ustni del splošne mature

5. september 2018

seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

17. september 2018

seznanitev kandidatov z uspehom

20. september 2018

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno do kumentacijo