Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

 Koledar splošne mature 2018/2019

Spomladanski rok splošne mature 2018/2019

15. november 2018
Rok za oddajo predprijave

maec 2019: Predmaturitetni preizkus

30. marec 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

16. april 2019
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2019
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

7. maj 2019
Slovenščina I. del (izpitna pola 1 – esej)

14. maj 2019
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

19. maj 2019
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

25. maj 2019
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

29. maj 2019
Slovenščina II. del (izpitna pola 2)

30. maj 2019

psihologija

31. maj 2019
biologija

1. junij 2019
angleščina

4. junij 2019
Biotehnologija

6. junij 2019
nemščina

7. junij 2019
zgodovina

8. junij 2019
matematika

10. junij 2019
kemija

14. junij 2019

fizika

 

0d 13. 6. do vključno 22. 6. 2019
Ustni izpiti mature

11. julij 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. julij 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. do 26. julija 2019
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok splošne mature 2019

12. julij 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2019
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

24. avgust 2019
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2019
Matematika

27. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti

28 avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2013
Tuji jeziki in izbirni predmeti


 OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

22. avgust 2019
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

4. september 2019
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

Od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019
Ustni izpiti mature

17. september 2019 Seznanitev kandididatov z uspehom