Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Podelitev spričeval splošne mature bo 11. 7. 2019 ob 10. uri. Za prevzem spričevala lahko pooblastite drugo osebo. Dvig spričeval je mogoč še 12. 7 2019 od 8. do 10. ure ter po 19. 8. po predhodnem dogovoru.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok splošne mature je 12. 7. 2019. Ta dan se lahko prijavite od 8. do 10. ure v tajništvu šole.