Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zdrava šola

logo vesela olaEvropska mreža Zdravih šol je nastala kot strateški projekt Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.
Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami (med njimi BIC GVŠ, tedaj še Srednjo agroživilsko šolo) priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.
Prijavljene šole naj bi del svojih dejavnosti namenile  promociji zdravja in zdravstveno-vzgojnim vsebinam (vsaj eno izobraževanje za vse delavce šole na leto, interesne dejavnosti, povezane z zdravjem, za učence/dijake). Večina vodij šolskih timov in njihovih namestnikov se je udeležilo izobraževanj za načrtovanje in evalvacijo programov promocije zdravja oz. vzgoje za zdravje.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti


• pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je med predmetno področje)
• prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje - pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti ...)
• sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci Zdravih šol so se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bodo prizadevali izpolnjevati.

Cilji zdravih šol


1. Aktivno bodo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bodo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bodo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bodo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
6. Skrbeli bodo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bodo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
8. Aktivno bodo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevali bodo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bodo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bodo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bodo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:
• alkohol in mladi (2000/01);
• duševno zdravje v šoli (2001/02);
• gibanje in prehrana (2 leti) (2002/03; 2003/04);
• šola in starši - iskanje novih poti v sodelovanju (2004/05);
• kakovostna izraba prostega časa (2005/06);
• duševno zdravje, prehrana in gibanje (2006/07);
• zdrav življenjski slog (2007/08)
• zdravi pod soncem (2008/09), več o tej temi si lahko preberete tu
• odnosi. si (2009/10),
Poleg izbrane obravnavane teme pa se šole ukvarjajo tudi s svojimi specifičnimi projekti - glede na svoje potrebe in možnosti.

V preteklih letih...

...je tako na šoli tekla vrsta aktivnosti, ki so nagovarjale k zdravemu življenjskemu slogu, vplivale na odnose, navade in mnenja :
-    Delavnice različnih tem zdravstvene vzgoje (alkohol, spolna vzgoja, kajenje, AIDS, motnje hranjenja, samopodoba, odnosi : m - ž, dijak – profesor, otroci – starši…)
-    Skupina MI
-    Snemanje zmagovalnega reklamnega spota za zdrav življenjski slog in njegova predstavitev na mednarodni konferenci v Stockholmu
-    Delavnica o zdravi prehrani za profesorje
-    Srečanje in izvedba delavnic za Srednjo vrtnarsko šolo iz Celja
-    Izvajanje korektivne gimnastike za vse dijake z deformacijami hrbtenice, slabo držo ali ploskimi stopali
-    Obisk parlamenta EU v Bruslju
-    Mobilna razstava SV (Slovenija na mednarodnih misijah)
-    Projekt VIRUS
-    Zmaj …
Šolsko leto 2009/2010:
-    Projekt Barje
-    Dan boja proti AIDSU: Prenašajmo informacije, ne virusa
-    Izdelovanje in prodaja voščilnic in adventnih venčkov
-    Vrstniško učenje
-    Razredni tabori več
-    Sodelovanje v projektu Arhitektura in otroci več
-    Kolesarjenje trojk
-    Spreminjamo odnos do teka (priprava dijakov na Ljubljanski maraton)

Šolsko leto 2010/2011:


-    Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu več
-    Izdelovanje in prodaja adventnih venčkov
-    Vrstniško učenje
-    Ločeno zbiranje odpadkov
-    Natečaj za poslikavo šolske avle

IMG 0819 resizeV torek, 24. 3. 2015, je v telovadnici v Mestnem logu spet potekala odbojkarska tekma med zaposlenimi in dijaki. Če so bili nazadnje (10. 2.) uspešnejši zaposleni, so tokrat dijaki 3. VE in 3. VT pred svoje športne nasprotnike postavili pravi izziv za naslednjo tekmo, saj so povedli s kar 4 : 0. Predvidevamo lahko, da bo naslednje športno druženje v okviru Zdrave šole zelo napeto.

Preberi več

V petek, 31. januarja 2014, obeležujemo Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni spodbudo za opustitev kajenja.

Ob sprejemanju odločitev v življenju, pa naj gre za katerokoli področje, tudi zdravje, je pomembno, da imamo na voljo ustrezne informacije. Ob dnevu brez cigarete bi vam radi strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavili nekaj dejstev o tobaku in kajenju v razmislek in dejanja.

Mislite, da večina kadi?
Ne drži! V Sloveniji velika večina prebivalcev, tako odraslih kot mladostnikov, ne kadi. Takih je več kot tri četrtine. Kadi pa vsak četrti odrasli in vsak peti 15-letnik.

Mislite, da lahko poskusite kaditi ter s kajenjem nadaljujete in potem prenehate, kadar želite?
Ne drži, kajti zasvojenost z nikotinom onemogoča, da lahko kar tako prenehaš. Do zasvojenosti lahko pride zelo hitro, tudi že v nekaj dneh in po nekaj pokajenih cigaretah. Vsak peti mladostnik kadilec je močno zasvojen. Zato sploh ne sezite po tobaku!

Mislite, da kajenje povzroči škodo zdravju šele po dolgih letih in desetletjih?
Ne drži! Kajenje ima številne negativne kratkoročne učinke, lahko že kmalu po začetku kajenja. To ni le smrad ali zadah po tobaku, to je zmanjšana telesna zmogljivost, tudi pri treniranih športnikih, pogost kašelj in izkašljevanje sluzi, pogostejše nalezljive bolezni dihal, astma ali njeno poslabšanje. Kajenje tudi ne vpliva na telesno težo pri mladih dekletih, kot so to le-te zmotno prepričane, pomembno pa vpliva na njihovo zdravje in zunanji videz.

Veste, koliko ljudi vsako leto umre v Sloveniji zaradi bolezni, ki jih povzroči kajenje tobaka?
Kar 3.600 ali skoraj 10 vsak dan! Umirajo že mladi. Med 30. in 44. letom vsak teden zaradi kajenja umreta dva! Zato si tako prizadevamo, da bi zmanjšali razširjenost in posledice kajenja.

Tobačni izdelki so edini potrošniški izdelki, ki ubijajo, če jih uporabljate, kot je namenjeno. Ste kdaj pomislili, kako tobačna industrija predstavlja kajenje?
Kot veselje, mladost, lepoto, glamur, modnost, ženstvenost, a ne slepite se, kajenje je vse prej kot to. Kajenje v dejanskem življenju namreč predstavlja resne težave z zdravjem, slabšo kvaliteto življenja, odvisnost, velike finančne izdatke, prezgodnje smrti, starikav zunanji videz, pogostejše odsotnosti iz šole ali z dela, pogoste obiske pri zdravniku in še marsikaj. A tobačna industrija živi od prodaje teh izdelkov in naredi vse, da jih bi kupovali. Še posebej se trudijo, da bi pridobili nove in nove kupce, to pa ste vi mladi, s tem pa si tobačna industija povečuje prodajo in dobiček. Država trenutno zaostaja z ukrepi. Zato v zadnjih letih kajenje spet narašča.

Naj bo vaše mlado življenje brez kajenja in dan brez cigarete postane življenje brez cigarete!

Sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Kot ste že opazili, smo s pomočjo Bauhausa in našega bivšega dijaka Jana Modra in njegove ekipe ter po načrtih krajinske arhitektke Tanje Maljevac, v atriju zgradili zunanjo učilnico oz. teraso za druženje med odmori. Da bi bil pouk na njej udoben, videz pa bolj pester in prijazen, bo vsak razred izdelal dve ali več blazin za sedenje. V ta namen organiziramo:
TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ DOMISELNO BLAZINO,
ki bo potekalo od razdelitve navodil v decembru, do zadnjega roka izvedbe, 31.1.2012.

Preberi več