Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zdrava šola

logo vesela olaEvropska mreža Zdravih šol je nastala kot strateški projekt Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.
Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami (med njimi BIC GVŠ, tedaj še Srednjo agroživilsko šolo) priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.
Prijavljene šole naj bi del svojih dejavnosti namenile  promociji zdravja in zdravstveno-vzgojnim vsebinam (vsaj eno izobraževanje za vse delavce šole na leto, interesne dejavnosti, povezane z zdravjem, za učence/dijake). Večina vodij šolskih timov in njihovih namestnikov se je udeležilo izobraževanj za načrtovanje in evalvacijo programov promocije zdravja oz. vzgoje za zdravje.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti


• pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je med predmetno področje)
• prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje - pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti ...)
• sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci Zdravih šol so se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bodo prizadevali izpolnjevati.

Cilji zdravih šol


1. Aktivno bodo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bodo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bodo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bodo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
6. Skrbeli bodo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bodo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
8. Aktivno bodo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevali bodo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bodo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bodo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bodo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:
• alkohol in mladi (2000/01);
• duševno zdravje v šoli (2001/02);
• gibanje in prehrana (2 leti) (2002/03; 2003/04);
• šola in starši - iskanje novih poti v sodelovanju (2004/05);
• kakovostna izraba prostega časa (2005/06);
• duševno zdravje, prehrana in gibanje (2006/07);
• zdrav življenjski slog (2007/08)
• zdravi pod soncem (2008/09), več o tej temi si lahko preberete tu
• odnosi. si (2009/10),
Poleg izbrane obravnavane teme pa se šole ukvarjajo tudi s svojimi specifičnimi projekti - glede na svoje potrebe in možnosti.

V preteklih letih...

...je tako na šoli tekla vrsta aktivnosti, ki so nagovarjale k zdravemu življenjskemu slogu, vplivale na odnose, navade in mnenja :
-    Delavnice različnih tem zdravstvene vzgoje (alkohol, spolna vzgoja, kajenje, AIDS, motnje hranjenja, samopodoba, odnosi : m - ž, dijak – profesor, otroci – starši…)
-    Skupina MI
-    Snemanje zmagovalnega reklamnega spota za zdrav življenjski slog in njegova predstavitev na mednarodni konferenci v Stockholmu
-    Delavnica o zdravi prehrani za profesorje
-    Srečanje in izvedba delavnic za Srednjo vrtnarsko šolo iz Celja
-    Izvajanje korektivne gimnastike za vse dijake z deformacijami hrbtenice, slabo držo ali ploskimi stopali
-    Obisk parlamenta EU v Bruslju
-    Mobilna razstava SV (Slovenija na mednarodnih misijah)
-    Projekt VIRUS
-    Zmaj …
Šolsko leto 2009/2010:
-    Projekt Barje
-    Dan boja proti AIDSU: Prenašajmo informacije, ne virusa
-    Izdelovanje in prodaja voščilnic in adventnih venčkov
-    Vrstniško učenje
-    Razredni tabori več
-    Sodelovanje v projektu Arhitektura in otroci več
-    Kolesarjenje trojk
-    Spreminjamo odnos do teka (priprava dijakov na Ljubljanski maraton)

Šolsko leto 2010/2011:


-    Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu več
-    Izdelovanje in prodaja adventnih venčkov
-    Vrstniško učenje
-    Ločeno zbiranje odpadkov
-    Natečaj za poslikavo šolske avle

Spoštovani starši in dijaki.
Z velikim veseljem vas obveščamo, da je BAUHAUS med 82 prispelimi prijavami na njihov razpis, med 10 najboljših predlogov izbral tudi našo šolo.. To pomeni, da bomo od njih dobili material za izvedbo prijavljene izboljšave ( zunanja učilnica in osvežitev črt na zunanjih igriščih), v višini 5.000€. Hkrati nas obvezuje, da do konca koledarskega leta, načrtovano tudi izpeljemo. V začetku septembra vas bomo ponovno povabili, da se nam s svojimi izkušnjami, znanjem in praktičnim delom pridružite pri izvedbi. Do takrat pa

Lep zdravošolski pozdrav in prijetne počitnice!   
Katarina Nared – Volavšek
(vodja tima ZŠ)

Dijaki, ki sodelujejo pri projektu Zdrava šola, so dali v začetku letošnjega šolskega leta pobudo, da bi steno v jedilnici naredili bolj prijazno. Nastala je stenska slika.

Freska19

V nadaljevanju lahko preberete 

Preberi več

V okviru projekta Zdrava šola prijavljamo našo šolo k sodelovanju v projektu »Bauhaus – šola« (www.bauhaus-šola.si).

Po prijavah z vsebinsko in oblikovno izdelanimi predlogi bo Bauhaus izbral 10 slovenskih šol z najboljšimi idejami za ureditev šolskega prostora in vsaki podaril za 5.000 € materiala iz svoje trgovine.

Preberi več