Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

V Ljubljani je 22. In 23. aprila potekalo srečanje strokovne skupine za sodelovanje z javnostjo v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR). Letos Slovenija predseduje omenjeni skupini, oz. predseduje ji državni sekretar na Ministrstvu za okolje, g. Mitja Bricelj.

Na srečanju so se ukvarjali s pregledom aktivnosti v preteklem letu,  z Donavsko strategijo in z Načrtom upravljanja s porečjem reke Donave.  Vse to vključuje mednarodno pomembne politične odločitve,  ki bodo imele daljnosežne posledice za vse države in ljudi, ki živijo v širšem porečju reke Donave, kamor  spada tudi večji del ozemlja Slovenije.

Ker že več let med drugim sodelujemo tudi z Ministrstvom za okolje, so nas letos povabili, da na sestanku mednarodni skupini strokovnjakov predstavimo svoje aktivnosti v zvezi z varovanjem voda, predvsem pa naše vsakoletno praznovanje mednarodnega dneva reke Save, ki pri nas uspešno nadomešča dan Donave. Predstavitev je obsegala  s fotografijami ilustriran pregled različnih praznovanj dneva Save za vsa leta nazaj. Posebej pa smo predstavile še lansko ekskurzijo na sotočje Save in Ljubljanice in naše pismo v steklenici.  Predstavitev je bila toliko zahtevnejša, ker je zaradi mednarodne udeležbe potekala v angleškem jeziku.

Dijakinje so udeležencem sestanka na koncu razdelile tudi porisane savske prodnike, ki jih že tradicionalno pripravimo ob okoljskih dnevih, ki imajo kaj opraviti z varovanjem voda.

Naš dan Save sta predstavili Janja Kosem in Nina Pogač iz 2. vt razreda, prodnike sta razdelili Loti Brus in Nika Jesenko iz 2. B razreda.

Razen njih so pri poslikavi kamnov sodelovali še Jan Kejžar in Peter Babnik iz 2. A razreda ter Ajda Čampa in Nika Jesenko iz 2. B razreda.

Mentorica Sava Osole