Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je tudi letos razpisalo akcijo Ptice okoli nas in povabilo vse ljubitelje ptic, da preštejejo ptice v okolici svojega doma ali šole. Letos so na naši šoli v tej akciji sodelovali dijaki iz vseh petih razredov prvega letnika.

Ptice so opazovali iz 1. a razreda Peter Škrajnar, Tobin Zupanc in Samo Grgurevič, iz 1. b razreda Tristan Rome in Matevž Rečnik. Iz 1. v razreda sta sodelovala Oskar Hozjan in Aljaž Urbiha, iz 1. ve Aleksandra Ristić in Lucija Peterka, iz 1. vt pa Lotti Gosar in Rebeka Prešeren.

Ekipe so se po pouku podale na polurno raziskovanje in opazovanje, koliko in katere ptice se pozimi zadržujejo v okolici naše šole. Dobili so lične obrazce z barvnimi slikami najpogostejših vrst ptičev, ki so jih pripravili na društvu za lažje prepoznavanje ptic.  http://ptice.si/ptice_okoli_nas/

Vseh pet ekip je uspešno zaključilo akcijo. Bodoči veterinarski tehniki so bili bolj prizadevni, saj so vsi trije razredi vrnili izpolnjene obrazce, gimnazijce pa je bilo treba malo spomniti.

Vrste, ki so jih dijaki opazovali, so bile glede na čas in kraj pričakovane. Največ je bilo sivih vran, domačih golobov in vrabcev. Sicer pa so videli še velike sinice, močvirske sinice, meniščke, srake, turške grlice, kose, dleske, zelence, taščice in žolne.

Največ ptičev iz skupaj 10 različnih vrst sta našteli Aleksandra Ristić in Lucija Peterka iz 1. ve razreda. Težko je reči, ali sta bili najbolj prizadevni, ali pa sta imeli tudi nekaj sreče.

Čestitamo, čeprav to ni bilo tekmovanje.

 

 

 

 

zapisala Sava Osole