Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijak lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje (škurhova priznanja) v skladu s sprejetimi merili.

VRSTE POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ

Na šoli podeljujemo dijakom za posebne dosežke v šoli in zunaj nje naslednje pohvale, nagrade in priznanja: 
 • škurhovo pohvalo
 • škurhovo priznanje
 • zlato škurhovo priznanje
 • škurhovo nagrado.

Škurhova pohvala se podeljuje dijakom za:

 • odličen učni uspeh,
 • pomoč sošolcem in druga humana dejanja,
 • aktivno udeležbo v različnih interesnih dejavnostih,
 • uspešno delo v oddelčni skupnosti,
 • aktivno sodelovanje v dijaški skupnosti.

Škurhovo priznanje se lahko podeli dijakom za:

 • izstopajoče aktivno delo v interesnih dejavnostih,
 • izstopajoče aktivno delo v dijaški skupnosti na šoli,
 • za udeležbo pri aktivnostih, ki presegajo okvir šole.


Zlato škurhovo priznanje je najvišja oblika priznanja, ki se podeljuje dijakom za vidne dosežke, ki presegajo okvire šole, na državni ali mednarodni ravni.

Škurhova nagrada se lahko podeli dijakom ob škurhovi pohvali, škurhovem priznanju in ob zlatem škurhovem priznanju. Obliko in vrednost nagrade določi kolegij ravnatelja.

POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ


Predlog za podelitev pohvale, nagrade ali priznanja lahko podajo delavci šole, dijaki, starši in drugi.

Škurhove pohvale podeljuje razrednik po odobritvi razrednega učiteljskega zbora in po posvetu z razredno skupnostjo. Podeli jih v razredu.Predloge za škurhovo priznanje in zlato škurhovo priznanje obravnava komisija za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj, ki odloča o podelitvi. Imenuje jo ravnateljica na predlog članov kolegija.

Škurhova priznanja, zlata škurhova priznanja in škurhove nagrade se podeljujejo na prireditvi ob zaključku šolskega leta (na akademiji).