Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Pravilniki

joc joc 1 7 2014-11-13T14:16:00Z 2014-11-13T14:23:00Z 23 5393 30741 MT-BIC 256 72 36062 14.00 Clean Clean false 21 false false false SL X-NONE X-NONE

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Marjana Mastinšek-Šuštar določam

ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE

Preberi več

Na podlagi 49. in 51. člena in v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr. in 20/2011) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07), v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) in v skladu s predpisi o varstvu pri delu ter varnosti dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih izdajamo naslednja

PRAVILA VARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI Z DIJAKI, S ŠTUDENTI IN Z UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZUNAJ ŠOLE IN V OKVIRU ŠOLE
BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA

Preberi več

NADOMESTNA JAVNA LISTINA (DUPLIKAT SPRIČEVALA oz. IZPIS IZ EVIDENCE):
Za izdajo nadomestne listine je potrebno:

Preberi več