Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Pravilniki

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) in 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Marjana Mastinšek-Šuštar določa

 

ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE

Preberi več

Na podlagi 49. in 51. člena in v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr. in 20/2011) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07), v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) in v skladu s predpisi o varstvu pri delu ter varnosti dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih izdajamo naslednja

PRAVILA VARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI Z DIJAKI, S ŠTUDENTI IN Z UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZUNAJ ŠOLE IN V OKVIRU ŠOLE
BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA

Preberi več

NADOMESTNA JAVNA LISTINA (DUPLIKAT SPRIČEVALA oz. IZPIS IZ EVIDENCE):
Za izdajo nadomestne listine je potrebno:

Preberi več