Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 4. 3. 2019, na oglasni deski v šoli.
Prevzem spričeval in obvestil je možen v ponedeljek 4. 3. 2019 ob 10. uri ali po dogovoru.
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 7. 3. 2019.