Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zimski rok PM

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 5. 3. 2018, na oglasni deski v šoli.

Prevzem spričeval in obvestil je možen v ponedeljek 5. 3. 2017 ob 13:00 uri ali po dogovoru.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 8.3.2018.

Vsem kandidatom čestitamo!

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 6. 3. 2017, na oglasni deski v šoli.

Prevzem spričeval in obvestil je možen v sredo 8. 3. 2017 ob 12:30 uri ali po dogovoru.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 9.3.2017.

Vsem kandidatom čestitamo!

Objavljamo nekaj pomembnejših datumov v zvezi s PoM 2016, ki se prične 1. 2. 2017.

Zimski izpitni rok


3. 12. 2016  zadnji rok za prijavo kandidatov na zimski rok, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP za zimski rok

22. 1. 2017  zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov na šoli
28. 1. 2017  zadnji rok za pisno odjavo na šoli, predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature na zimskem roku
30. 1. 2017  obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev
1. 2. 2017  SLOVENŠČINA – pisni izpit
2. 2. 2017  VETERINARSTVO - drugi predmet na poklicni maturi
3. 2. 2017 MATEMATIKA / ANGLEŠČINA – pisni izpit
6. 2. 2017 do 7. 2. 2017 in 9. 2. 2017 do 17. 2. 2017 (brez 11. 2. 2017)  ustni izpiti in četrti predmet na poklicni maturi
6. 3. 2017  seznanitev kandidatov z uspehom
9. 3. 2017  zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

 

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v petek, 4. 3. 2016, na oglasni deski v šoli.

Podelitev spričeval bo v torek, 8. 3. 2016, ob 11.30. uri v učilnici M12.

Po podelitvi spričeval je možno v pisarni tajništva poklicne mature (E11) pogledati dosežene točke pri posameznih predmetih. Prav tako lahko oddate zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje).

Vsem kandidatom čestitamo!