Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zimski rok PM

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 4. 3. 2019, na oglasni deski v šoli.
Prevzem spričeval in obvestil je možen v ponedeljek 4. 3. 2019 ob 10. uri ali po dogovoru.
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 7. 3. 2019.

Zimski rok poklicne mature se prične 1. 2. 2019. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski ob vstopu v šolo. Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Pomembni datumi:

1. 2. 2019 Pisni izpit slovenščina

4. 2. 2019 Pisni izpit veterinarstvo

5. 2. 2019 Pisni izpit matematika/angleščina

6. 2.–15. 2. 2019 Ustni izpiti in četrti predmet na poklicni maturi (razpored bo objavljen na šolski oglasni deski)

4. 3. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

7. 3. 2019 Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo PM (Z) na šoli.

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 5. 3. 2018, na oglasni deski v šoli.

Prevzem spričeval in obvestil je možen v ponedeljek 5. 3. 2017 ob 13:00 uri ali po dogovoru.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 8.3.2018.

Vsem kandidatom čestitamo!

Rezultati poklicne mature za zimski rok bodo objavljeni v ponedeljek, 6. 3. 2017, na oglasni deski v šoli.

Prevzem spričeval in obvestil je možen v sredo 8. 3. 2017 ob 12:30 uri ali po dogovoru.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumenaticjo je 9.3.2017.

Vsem kandidatom čestitamo!

Objavljamo nekaj pomembnejših datumov v zvezi s PoM 2016, ki se prične 1. 2. 2017.

Zimski izpitni rok


3. 12. 2016  zadnji rok za prijavo kandidatov na zimski rok, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP za zimski rok

22. 1. 2017  zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov na šoli
28. 1. 2017  zadnji rok za pisno odjavo na šoli, predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature na zimskem roku
30. 1. 2017  obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev
1. 2. 2017  SLOVENŠČINA – pisni izpit
2. 2. 2017  VETERINARSTVO - drugi predmet na poklicni maturi
3. 2. 2017 MATEMATIKA / ANGLEŠČINA – pisni izpit
6. 2. 2017 do 7. 2. 2017 in 9. 2. 2017 do 17. 2. 2017 (brez 11. 2. 2017)  ustni izpiti in četrti predmet na poklicni maturi
6. 3. 2017  seznanitev kandidatov z uspehom
9. 3. 2017  zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo