Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Spomladanski in Jesenski rok PM

Kandidate obveščamo, da bodo rezultati jesenskega dela poklicne mature objavljeni 8. septembra 2017 na oglasni deski šole. Prevzem spričeval in obvestil bo potekal ta dan med 11:00 in 12:00 v kabinetu E11.

Objavljamo nekaj pomembnejših datumov v zvezi s poklicno maturo.

Spomladanski izpitni rok


15. 11. 2016   zadnji rok za predprijavo kandidatov na spomladanski rok, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP na podlagi odločbe za spomladanski rok
28. 3. 2017   zadnji rok za prijavo kandidatov na spomladanski rok, zadnji rok za prijavo k posameznemu izpitu (5. predmet) na splošni maturi, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe
17. 5. 2017   zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov na šoli
23. 5. 2017   zadnji rok za pisno odjavo na šoli, predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature na spomladanskem roku
25. 5. 2017   obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev
27. 5. 2017   ANGLEŠČINA – pisni izpit
29. 5. 2017   SLOVENŠČINA – pisni izpit
3. 6. 2017   MATEMATIKA – pisni izpit
7. 6. 2017   VETERINARSTVO - drugi predmet na poklicni maturi
10. 6. 2017 in od 15. 6. 2016 do 22. 6. 2017   ustni izpiti in četrti predmet na poklicni maturi
5. 7. 2017   seznanitev kandidatov z uspehom
8. 7. 2017   zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo
10. 7. 2017   seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature
6. 6. 2017   zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP za jesenski rok

 

Jesenski izpitni rok


6. 7. 2017   zadnji rok za prijavo kandidatov na spomladanski rok, zadnji rok za prijavo k posameznemu izpitu (5. predmet) na splošni maturi, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe
14. 8. 2017   zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov na šoli
20. 8. 2017   zadnji rok za pisno odjavo na šoli, predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature na spomladanskem roku
25. 5. 2017   obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev
24. 8. 2017   SLOVENŠČINA – pisni izpit
25. 8. 2017   MATEMATIKA – pisni izpit
29. 8. 2017   ANGLEŠČINA – pisni izpit
31. 8. 2017   VETERINARSTVO - drugi predmet na poklicni maturi
od 26. 8. 2017 do 4. 9. 2017   ustni izpiti in četrti predmet na poklicni maturi
8. 9. 2017   seznanitev kandidatov z uspehom
11. 9. 2017   zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo
15. 9. 2017   seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature

Podelitev maturitetnih spričeval za poklicno maturo bo 4. 7. 2016 ob 10. uri v avli šole.
Spričevala lahko dvignete še 8. 7. in 12. 7. med 9. in 10. uro. Namesto dijaka lahko prevzame spričevalo tudi druga oseba, če ima s seboj pisno pooblastilo dijaka.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 5. 7. 2016.
V času od 13. 7. do 12. 8. 2016 bo šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.