Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Podelitev maturitetnih spričeval za poklicno maturo bo 4. 7. 2016 ob 10. uri v avli šole.
Spričevala lahko dvignete še 8. 7. in 12. 7. med 9. in 10. uro. Namesto dijaka lahko prevzame spričevalo tudi druga oseba, če ima s seboj pisno pooblastilo dijaka.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 5. 7. 2016.
V času od 13. 7. do 12. 8. 2016 bo šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.