Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Podelitev spričeval poklicne mature bo v ponedeljek, 7. 7. 2014, ob 10. uri.

 

Seznam kandidatov, ki so naredili poklicno maturo bo objavljen na oglasni deski na lokaciji Cesta v Mestni log 47.

Po podelitvi spričeval je možen vpogled v zapisnik poklicne mature posameznega dijaka v pisarni M4, tajništvo poklicne mature.

 

 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje). Pisno zahtevo odda tajniku poklicne mature.