Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Podelitev spričeval poklicne mature bo 5. 7. 2019 ob 10. uri v avli šole. Spričevala lahko prevzamete še 8. 7. in 11. 7. 2019 ter od 19. 8. 2019 po predhodnem dogovoru. Namesto dijaka lahko prevzame spričevalo tudi druga oseba, če ima s seboj pisno pooblastilo dijaka.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 6. 7. 2019.