Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Navodila za kadidate za 4. enoto poklicne mature

 4. enota poklicne mature je sestavljena iz šestih 6-minutnih praktičnih nalog (seznam izbranih nalog na spomladanskem roku 2019 je na koncu teh navodil).

K opravljanju 4. enote poklicne mature boste obvezno pristopili urejeni, v zaščitni obleki – čisti in zlikani beli halji. Nakit ni dovoljen, razen poročnega prstana.

Vsak kandidat bo dobil priponko s svojim imenom in priimkom, ki bo služila za identifikacijo kandidata pri posameznem ocenjevalcu.  

V učilnici bodo postavljene 3 naloge. Nadzorni učitelj vas bo usmeril v ustrezni prostor, ocenjevalci pa do posameznih nalog. 

Po vsaki opravljeni nalogi se boste usedli na pripravljen stol in počakali, da vas pokličejo k izvajanju naslednje naloge. 

Pred vsako nalogo boste dobili pisno navodilo, kako nalogo opraviti. Svetujemo vam, da ga pazljivo preberete, da boste nalogo lahko v celoti izvedli. Ko boste prijavljeni za izvajanje naloge, boste to sporočili ocenjevalcu, ki bo vklopil merilnik časa (štoparico) in lahko boste začeli z izvajanjem naloge.

Merilnik časa, bo postavljen na vidno mesto, tako da boste lahko med nalogo vsak trenutek preverili, koliko časa vam je še ostalo za dokončanje naloge. Po preteku 6. minut  vas bo zvočni signal merilnika opozoril, da je čas potekel in vaše delo je končano. Koraki, izvedeni po pisku, se ne bodo upoštevali.

Če vam navodila ne bodo povsem razumljiva, lahko prosite ocenjevalca, naj vam razloži nejasnosti, seveda v obsegu, ki ne bo posegel v izvajanje naloge.

Med nalogo lahko govorite in razlagate postopek, ki ga izvajate, vendar tega ne bomo ocenjevali; pazite torej, da s tem ne boste izgubljali dragocenega časa.  Ocenjeni boste samo za praktično izvedbo naloge.

Vsako nalogo ocenjuje en ocenjevalec. Če naloga zahteva pomoč (npr. pomoč pri fiksaciji živali),  lahko zaprosite ocenjevalca, naj vam pri tem pomaga in  mu pokažite, kako naj to stori.

Ocenjevalec vam lahko pove, da lahko nalogo nadaljujete, kot da bi pomočnik opravljal svojo nalogo, če samo delo pomočnika ne vpliva na nadaljnje korake.

Če med izvajanjem naloge opazite, da ste storili napako, ki se da popraviti, lahko to sporočite ocenjevalcu in se vrnete na predhodni korak ter nadaljujete s pravilnim izvajanjem naloge.

Izpitni prostor lahko zapustite, ko boste končali vse naloge.

Če mislite, da je med izvajanjem naloge prišlo do kakšnih nepravilnosti (npr. pokvarjena oprema ipd.), ki bi lahko vplivale na oceno, to sporočite tajniku poklicne mature.

****                                                                                                                             

V učilnici bodo tri postaje z nalogami  in trije kandidati. Vsak bo opravljal svojo nalogo, zato se ne pustite motiti z dogajanjem na sosednjih postajah. Osredotočite se na opravljanje svoje naloge.  Med  izvajanjem naloge bodite mirni in zbrani.  Ko boste nalogo končali,  na listu z opisanimi koraki preverite, ali ste opravili vsa zahtevana opravila.  Na končno oceno vpliva prav vsak izveden korak, zato jih poskušajte opraviti čim več, četudi naloge ne uspete ali na znate opraviti v celoti. Če ste končali predčasno, to sporočite ocenjevalcu, da zaključi z ocenjevanjem. 

****                                                                                                                                  

Za pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjene vsaj štiri naloge od šestih.  Pri vsaki nalogi bomo izračunali odstotek uspešno izvedenih korakov. Za vsako negativno nalogo izgubite deset odstotkov v skupnem seštevku.  Končno oceno prinese povprečje ocen vseh nalog.

Pred izvajanjem naloge se umirite in zaupajte vase ter v svoje sposobnosti.

 
Seznam nalog za 4. predmet (PEPAS) na spomladanskem roku poklicne mature 2019:
1) Priprava zdravila in merjenje telesne temperature pri konju.
2) Oblačenje kirurškega plašča in higiena rok.
3) Vstavljanje endotrahelanega tubusa.
4) Hitri urinski testi.
5) CMT s fiksacijo repa.
6) Priprava materiala za odvzem krvi in fiksacija z zanko.