Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Spomladanski rok poklicne in splošne mature se prične 29. 5. 2019.  Kandidati se na dan izpita zberejo 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski ob vstopu v šolo, za garderobo bo namenjena ena od učilnic. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo. Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti moblinih naprav, ročnih ur in drugih nedovoljenih pripomočkov. 
Želimo vam veliko uspeha!