Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Spomladanski in Jesenski rok PM

Podelitev spričeval poklicne mature bo 5. 7. 2019 ob 10. uri v avli šole. Spričevala lahko prevzamete še 8. 7. in 11. 7. 2019 ter od 19. 8. 2019 po predhodnem dogovoru. Namesto dijaka lahko prevzame spričevalo tudi druga oseba, če ima s seboj pisno pooblastilo dijaka.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 6. 7. 2019.
Spomladanski rok poklicne in splošne mature se prične 29. 5. 2019.  Kandidati se na dan izpita zberejo 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski ob vstopu v šolo, za garderobo bo namenjena ena od učilnic. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo. Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti moblinih naprav, ročnih ur in drugih nedovoljenih pripomočkov. 
Želimo vam veliko uspeha!

Kandidate obveščamo, da bodo rezultati jesenskega dela poklicne mature objavljeni 10. septembra 2018 na oglasni deski šole. Prevzem spričeval in obvestil bo potekal ta dan med 12:30 in 13:00 v kabinetu E11 ali po dogovoru.

Vsem kandidatom čestitamo!

Kandidate obveščamo, da bodo rezultati jesenskega dela poklicne mature objavljeni 8. septembra 2017 na oglasni deski šole. Prevzem spričeval in obvestil bo potekal ta dan med 11:00 in 12:00 v kabinetu E11.