Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

20180619 085210 pepas 2018Na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, ocenjevanje 4. predmeta v programu veterinarski tehnik že kar nekaj let poteka po sistemu PEPAS, tj. Pan European Practical Assessment system for Veterinary nurses in Europe (Vseevropski sistem ocenjevanja kompetenc veterinarskih tehnikov). Dijaki pri maturi praktično prikažejo svoje kompetence pri šestih nalogah, kot so na primer aplikacija zdravil, priprava krvnega razmaza, priprava osebja za operacijo in podobno. Naloge so pripravljene po sistemu OSCI (po objektivnem sistemu strukturiranega kliničnega ocenjevanja), kjer so razdeljene na korake in ocenjevalec te korake ocenjuje po sistemu opravil ali ni opravil.
Letos so si izvajanje tega dela mature ogledali tudi zunanji člani maturitetne komisije, in sicer dr. Ožbalt Podpečan, predsednik Veterinarske zbornice; Anita Kermavnar, direktorica Veterinarske zbornice, in Pavel Kvapil, veterinar v ZOO Ljubljana. Vsi so sistem in izvajanje zelo pohvalili, ker od dijakov resnično zahteva prikaz uporabnih praktičnih spretnosti.
Zapisal: Bogdan Zdovc, dr. vet. med.