Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA

prvo polletje

 

do 15. januarja 2018

drugo polletje za 4. letnike

 

do 18. maja 2018

drugo polletje za preostale letnike

 

do 21. junija 2018

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

30. oktober 2017

 

jesenske počitnice

31. oktober 2017

 

dan reformacije

1. november 2017

 

dan spomina na mrtve

2.–3. november 2017

 

jesenske počitnice

22. december 2017

 

dan BIC Ljubljana

25. december 2017

 

božič

26. december 2017

 

dan samostojnosti in enotnosti

27.–29. december 2017

 

novoletne počitnice

1.–2. januar 2018

 

novo leto

8. februar 2018

 

Prešernov dan

19. februar–23. februar 2018

 

zimske počitnice

2. april 2018

 

velikonočni ponedeljek

27. april 2018

 

dan upora proti okupatorju

30. april 2018

 

prvomajske počitnice

1.–2. maj 2018

 

praznik dela

POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI (DIJAKI)

dopolnilni izpiti – 4. letniki

 

28. maj 2018

spomladanski izpitni rok

 

od 29. junija 2018

jesenski izpitni rok

 

od 16. avgusta 2018

 Splošna in poklicna matura

Splošna matura (SM)

Spomladanski izpitni rok

6. marec 2018 (to)

 

predmaturitetni preizkus (SLO)

30. marec 2018 (pe)

 

zadnji rok za prijavo k SM

17. april 2018 (to)

 

rok za oddajo sem. nalog, vaj in poročil na šoli

25. in 26. april 2018

 

zagovori projektnih nalog

4. maj 2018 (pe)

 

slovenščina, izpitna pola 1 – esej

21.–25. maj 2018

 

priprava na SM

29. maj 2018 (to)

 

začetek spomladanskega izpitnega roka

29. maj 2018 (to)

 

slovenščina, izpitna pola 2

30. maj 2018 (sr)

 

psihologija

31. maj 2018 (če)

 

biologija

2. junij 2018 (so)

 

angleščina

4. junij 2018 (po)

 

biotehnologija

6. junij 2018 (sr)

 

nemščina

7. junij 2018 (če)

 

zgodovina

8. junij 2018 (pe)

 

fizika

9. junij 2018 (so)

 

matematika

14. junij 2018 (če)

 

kemija

13.–22. junij 2018

 

ustni del SM

11. julij 2018 (sr)

 

seznanitev kandidatov z uspehom

Jesenski izpitni rok

12. julij 2018 (če)

 

zadnji rok za prijavo k SM

24. avgust 2018 (pe)

 

slovenščina

25. avgust 2018 (so)

 

tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2018 (po)

 

matematika

28. avgust 2018 (to)

 

tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2018 (sr)

 

tuji jeziki in izbirni predmeti

30. avgust 2018 (če)

 

tuji jeziki in izbirni predmeti

24. avgust–5. september 2018

 

ustni del SM

17. september 2018 (po)

 

seznanitev kandidatov z uspehom

Poklicna matura (PM)

Spomladanski izpitni rok

6. marec 2018 (to)

 

predmaturitetni preizkus iz SLO

30. marec 2018 (pe)

 

zadnji rok za prijavo k PM

25. maj 2018 (pe)

 

zadnji rok za pisno odjavo od PM

21.–25. maj 2018

 

priprava na PM

29. maj 2018 (to)

 

začetek spomladanskega izpitnega roka

29. maj 2018 (to)

 

slovenščina

2. junij 2018 (so)

 

angleščina

9. junij 2018 (so)

 

matematika

11. junij 2018 (po)

 

veterinarstvo

13.–22. junij 2018

 

ustni del PM in praktični del z zagovorom

6. julij 2018 (pe)

 

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Jesenski izpitni rok

7. julij 2018 (so)

 

zadnji rok za prijavo k PM

20. avgust 2018 (po)

 

zadnji rok za pisno odjavo od PM

24. avgust 2018 (pe)

 

začetek jesenskega izpitnega roka

24. avgust 2018 (pe)

 

slovenščina

27. avgust 2018 (po)

 

matematika

29. avgust 2018 (sr)

 

angleščina

31. avgust 2018 (pe)

 

veterinarstvo

24. avgust–5. sept. 2018

 

ustni del PM in praktični del z zagovorom

10. september 2018 (po)

 

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM