Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Šolski koledar

Ocenjevalna obdobja

Prvo polletje

do 13. januarja 2017

Drugo polletje za 4. letnike

do 19. maja  2017

Drugo polletje za preostale letnike

do 22. junija  2017

Počitnice in pouka prosti dnevi

31. oktober 2016

dan reformacije

1. november 2016

dan spomina na mrtve

2.–4. november 2016

jesenske počitnice

23. december 2016

dan BIC

25. december 2016

božič

26. december 2016

dan samostojnosti in enotnosti

27.–30. december 2016

novoletne počitnice

1. januar 2017

novo leto

8. februar 2017

Prešernov dan

27. februar–3. marec 2017

zimske počitnice

17. april 2017

velikonočni ponedeljek

27. april 2017

dan upora proti okupatorju

28. april 2017

prvomajske počitnice

1.–2. maj 2017

praznik dela

Popravni in dopolnilni izpiti (dijaki)

Dopolnilni izpiti – 4. letniki

24. maj 2017

Spomladanski izpitni rok

od 29. junija 2017

Jesenski izpitni rok

od 16. avgusta 2017

Splošna matura (SM)

Spomladanski izpitni rok

7. marec 2017 (to)

predmaturitetni preizkus iz SLO – esej

28. marec 2017 (to)

zadnji rok za prijavo k SM

18. april 2017 (to)

rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

24. in 25. april 2017

zagovori projektnih nalog

4. maj 2017 (če)

slovenščina, izpitna pola 1 – esej

22.–26. maj 2017

priprave na SM

27. maj 2017 (so)

začetek SM

27. maj 2017 (so)

angleščina

29. maj 2017 (po)

slovenščina, izpitna pola 2

30. maj 2017 (to)

psihologija

31. maj 2017 (sr)

kemija

1. junij 2017 (če)

biotehnologija

2. junij 2017 (pe)

biologija

3. junij 2017 (so)

matematika

5. junij 2017 (po)

nemščina

8. junij 2017 (če)

zgodovina

9. junij 2017 (pe)

fizika

14.–22. junij 2017 

ustni del SM

10. julij 2017 (po)

seznanitev kandidatov z uspehom

Jesenski izpitni rok

11. julij 2017 (to)

zadnji rok za prijavo k SM

24. avgust 2017 (če)

slovenščina

25. avgust 2017 (pe)

matematika

26. avgust 2017 (so)

tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2017 (po)

tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2017 (to)

tuji jeziki in izbirni predmeti

30. avgust 2017 (sr)

tuji jeziki in izbirni predmeti

24. avgust – 4. sept. 2017

ustni del SM

15. september 2017 (pe)

seznanitev kandidatov z uspehom

Poklicna matura (PM)

Spomladanski izpitni rok

7. marec 2017 (to)

predmaturitetni preizkus iz SLO

28. marec 2017 (to)

zadnji rok za prijavo k PM

22.–26. maj 2017

priprave na PM

23. maj 2017 (to)

zadnji rok za pisno odjavo od PM

27. maj 2017 (so)

začetek PM

27. maj 2017 (so)

angleščina

29. maj 2017 (po)

slovenščina

3. junij 2017 (so)

matematika

7. junij 2017 (sr)

veterinarstvo

14.–22. junij 2017

ustni del PM in praktični del z zagovorom

5. julij 2017 (sr)

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Jesenski izpitni rok

6. julij 2017 (če)

zadnji rok za prijavo k PM

20. avgust 2017 (ne)

zadnji rok za pisno odjavo od PM

24. avgust 2017 (če)

začetek jesenskega izpitnega roka

24. avgust 2017 (če)

slovenščina

25. avgust 2017 (pe)

matematika

29. avgust 2017 (to)

angleščina

31. avgust 2017 (če)

vetrinarstvo

24. avgust – 4. sept. 2017

ustni del PM in praktični del z zagovorom

8. september 2017 (pe)

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM