Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

NADOMESTNA JAVNA LISTINA (DUPLIKAT SPRIČEVALA oz. IZPIS IZ EVIDENCE):
Za izdajo nadomestne listine je potrebno:


1. Prošnja za izdajo duplikata (osebni podatki, letnica izdaje spričevala, izobraževalni program )
2. Plačilo stroškov izdaje enega duplikata:
• spričevalo do 5 let 12 eur
• spričevalo nad 5 let 22 eur
Znesek nakažete na transakcijski račun zavoda:
Prejemnik: BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
TRR: 01100‐6030699941, sklic: 00 000699
3. Na šolo prinesite osebno ali pošljite po pošti:
• Prošnjo
• Potrdilo o plačilu stroškov izdaje duplikata
4. Duplikat vam izstavimo v roku 8 delovnih dni.

Ljubljana, 3. 9. 2012