Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Organizacija izobraževanja

Podkategorije

      Ocenjevalna obdobja

Prvo polletje

do 15. januarja 2019

Drugo polletje za 4. letnike

do 20. maja  2019

Drugo polletje za preostale letnike

do 21. junija  2019

      Počitnice in pouka prosti dnevi

29.-30. oktober 2018

jesenske počitnice

31. oktober 2018

dan reformacije

1. november 2018

dan spomina na mrtve

2. november 2018

jesenske počitnice

21. december 2018

dan BIC Ljubljana

24. december 2018

pouka prost dan (nadomeščeno 29. 9. 2018)

25. december 2018

božič

26. december 2018

dan samostojnosti in enotnosti

27.–28. in 31. december 2018

novoletne počitnice

1.–2. januar 2019

novo leto

8. februar 2019

Prešernov dan

25. februar-1. marec 2019

zimske počitnice

22. april 2019

velikonočni ponedeljek

29.-30. april 2019

prvomajske počitnice

1.–2. maj 2019

praznik dela

3. maj 2019

pouka prost dan (nadomeščeno 11. 5. 2019)

Popravni in dopolnilni izpiti (dijaki)

Dopolnilni izpiti – 4. letniki

27. maj 2019

Spomladanski izpitni rok

od 1. julija 2019

Jesenski izpitni rok

od 16. avgusta 2019

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

Splošna matura (SM)

Spomladanski izpitni rok

 

5. marec 2019 (to)

predmaturitetni preizkus (SLO)

 

30. marec 2019 (so)

zadnji rok za prijavo k SM

 

16. april 2019 (to)

rok za oddajo sem. nalog, vaj in poročil na šoli

 

25. in 26. april 2019

zagovori projektnih nalog

 

7. maj 2019 (to)

slovenščina, izpitna pola 1 – esej

 

21.–24. maj 2019

priprava na SM

 

29. maj 2019 (sr)

začetek spomladanskega izpitnega roka

 

29. maj 2019 (sr)

slovenščina, izpitna pola 2

 

30. maj 2019 (če)

psihologija

 

31. maj 2019 (pe)

biologija

 

1. junij 2019 (so)

angleščina

 

4. junij 2019 (to)

biotehnologija

 

6. junij 2019 (če)

nemščina

 

7. junij 2019 (pe)

zgodovina

 

8. junij 2019 (so)

matematika

 

10. junij 2019 (po)

kemija

 

14. junij 2019 (pe)

fizika

 

13.–22. junij 2019

ustni del SM

 

11. julij 2019 (če)

seznanitev kandidatov z uspehom

 

5. marec 2019 (to)

predmaturitetni preizkus (SLO)

 

30. marec 2019 (so)

zadnji rok za prijavo k SM

 

16. april 2019 (to)

rok za oddajo sem. nalog, vaj in poročil na šoli

 

25. in 26. april 2019

zagovori projektnih nalog

 

7. maj 2019 (to)

slovenščina, izpitna pola 1 – esej

 

21.–24. maj 2019

priprava na SM

 

29. maj 2019 (sr)

začetek spomladanskega izpitnega roka

 

29. maj 2019 (sr)

slovenščina, izpitna pola 2

 

30. maj 2019 (če)

psihologija

 

31. maj 2019 (pe)

biologija

 

1. junij 2019 (so)

angleščina

 

4. junij 2019 (to)

biotehnologija

 

6. junij 2019 (če)

nemščina

 

7. junij 2019 (pe)

zgodovina

 

8. junij 2019 (so)

matematika

 

10. junij 2019 (po)

kemija

 

14. junij 2019 (pe)

fizika

 

13.–22. junij 2019

ustni del SM

 

11. julij 2019 (če)

seznanitev kandidatov z uspehom

Jesenski izpitni rok

 

12. julij 2019 (pe)

zadnji rok za prijavo k SM

 

24. avgust 2019 (so)

slovenščina

 

26. avgust 2019 (po)

matematika

 

27. avgust 2019 (to)

tuji jeziki in izbirni predmeti

 

28. avgust 2019 (sr)

tuji jeziki in izbirni predmeti

 

29. avgust 2019 (če)

tuji jeziki in izbirni predmeti

 

31. avgust 2019 (so)

tuji jeziki in izbirni predmeti

 

24. avgust–4. september 2019

ustni del SM

 

17. september 2019 (to)

seznanitev kandidatov z uspehom

     

Poklicna matura (PM)

Spomladanski izpitni rok

5. marec 2019 (to)

predmaturitetni preizkus (SLO)

30. marec 2019 (so)

zadnji rok za prijavo k PM

25. maj 2019 (so)

zadnji rok za pisno odjavo od PM

21.–24. maj 2019

priprava na PM

29. maj 2019 (sr)

začetek spomladanskega izpitnega roka

29. maj 2019 (sr)

slovenščina

1. junij 2019 (so)

angleščina

8. junij 2019 (so)

matematika

11. junij 2019 (to)

veterinarstvo

13.–22. junij 2019

ustni del PM in praktični del z zagovorom

5. julij 2019 (pe)

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Jesenski izpitni rok

6. julij 2019 (so)

zadnji rok za prijavo k PM

20. avgust 2019 (to)

zadnji rok za pisno odjavo od PM

24. avgust 2019 (so)

začetek jesenskega izpitnega roka

24. avgust 2019 (so)

slovenščina

26. avgust 2019 (po)

matematika

28. avgust 2019 (sr)

angleščina

30. avgust 2019 (pe)

veterinarstvo

24. avgust–4. sept. 2019

ustni del PM in praktični del z zagovorom

9. september 2019 (po)

seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Popravni izpiti
Pravilniki
Projekti
Obrazec za prijavo k splošni maturi:
Prijava k splosni maturi.pdf
Obrazec za prijavo k izpitu splošne mature (izboljševanje ocen):
Prijava k izpitu SM.pdf
Obrazec za odjavo splošne mature:
Odjava od SM.pdf
Obrazec za prijavo k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta:
Prijava k izpitu iz predmeta SM.pdf
Obrazec za odjavo od izpita iz posameznega maturitetnega predmeta:
Odjava od SM.pdf

Kandidat opravlja  poklicno maturo po zaključenem zadnjem letniku srednjega strokovnega izobraževanja. Sestavljena je iz štirih predmetov poklicne mature: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz zdravstvenega varstva domačih živali (veterinarski tehnik), pisni in ustni izpit matematike ali tujega jezika in izdelek oziroma storitev in zagovor.

Knjižica PM

Zbirna mapa PM

Navodila za PM

Vprašanja za PM

Navodila za poročilo

Objave učbenikov