Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijaki 4. letnikov se zberete v šoli ob 7.30, ob 8. uri začnete pisati maturitetni predpreizkus, in sicer:
- gimnazijci iz matematike,
- veterinarski tehniki iz matematike oz. angleščine.
Maturo pišete do 10. ure, ob 10.30 pričnete z malico oz. s poukom (odvisno, kje imate 4. uro pouk). 4. letniki imate nato štiri ure pouka po urniku, ki je razviden iz eAsistenta.

Vsi preostali letniki začnete ob 10.30 z malico oz. s poukom po urniku.
Praktični pouk veterinarskih tehnikov teče brez zamika urnika, torej tako, kot ste sicer dogovorjeni z učitelji.