Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 10. julija 2017, ob 10. uri v šolski avli. Maturitetno spričevalo lahko prevzame namesto kanidata tudi druga oseba, če ima s seboj pisno pooblastilo kandidata.
Dijaki lahko spričevala v času počitnic prevzamete v tajništvu šole najkasneje do četrtka, 13. julija, med 8. in 10. uro. Šola bo nato zaprta do 16. avgusta, ko bo tajništvo ponovno odprto.