Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Spoštovani starši,

Nova zakonodaja je prinesla spremembe v financiranju šolske prehrane.

Zakon o uravnoteženju javnih financ ukinja splošno subvencijo za malico za dijake.

Malica za dijake bo v šolskem letu 2012/13 subvencionirana le za tiste dijake, za katere bo pristojni center za socialno delo izdal pozitivno odločbo. Vlogo za subvencijo oddate na pristojnem centru za socialno delo (kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina oseb dejansko prebiva) in sicer od 1. 8. do 31. 8. 2012.

Vlogi oddani v septembru 2012 bo subvencija priznana šele s 1.10.2012.

Prijave na šolsko prehrano in pogodbo o šolski prehrani oddajte najkasneje do prvega šolskega dne. Obrazec za prijavo in pogodba sta dostopna tudi na spletni strani www.bic-lj.si

http://www.bic-lj.si/images/stories/dokumenti/solska_prehrana/Prijava_na_prehrano_2012_13_GVS_ZS.pdf

http://www.bic-lj.si/images/stories/dokumenti/solska_prehrana/pogodba_o_solski_prehrani_dijaki_2012_13.pdf

Želimo vam prijetne počitniške dni,

direktorica

mag. Jasna Kržin Stepišnik