Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Za naslednje šolsko leto morajo vsi dijaki do 24.6.2011 (do spričeval) vrniti izpolnjenih kar nekaj obrazcev. Posebej poudarjamo, da je 24.6.2011 prisotnost obvezna in šteje kot dan pouka (torej tudi (ne)opravičevanje odsotnosti).

Razredniki bodo obrazce razdelili do 17.6.2011. Seznam obrazcev:

1. Vpisnica v višji letnik

a.       Izpolnijo vsi dijaki (tudi tisti, ki morajo opravljati izpite)

b.      V desnem kotu zgoraj zapišejo morebitne popravne izpite

c.       Vrnejo podpisane od staršev oz. skrbnikov

2. Soglasje staršev

3. Šolska prehrana:

a.       Prijava na šolsko malico

b.      Dva izvoda pogodbe

c.       Dijaki vrnejo prijavo in en izpolnjen izvod pogodbe

4. Naročilnica za učbenike in učbeniški sklad

a.       Vrnejo tudi, če ne bodo ničesar kupili ali naročili iz učbeniškega sklada

5. Prijava k izbirnim predmetom TG (3.letniki za 4.letnik)

a.       Dijaki izpolnijo prijavo na izbirne predmete in višjo raven pri MAT in TJE

b.      Dijaki, ki bodo izbrali predmete, ki jih na šoli ne poučujemo, se morajo za te predmete sami dogovoriti na drugih gimnazijah in pridobiti oceno za 4.letnik

c.       Prijava k izbirnim predmetom je dokončna in je v septembru ni več možno spreminjati

6. Prijava k izbirnim predmetom VT (3.letniki za 4.letnik):

a.       Dijaki izpolnijo prijavo na izbirne module in predmete

b.      Za vse prijavljene predmete je obvezno obiskovanje pouka in pridobitev ocen

c.       Prijava k izbirnim predmetom je dokončna in je v septembru ni več možno spreminjati

7. Prijavnice za izpite

Potrdila o vpisu

a.       Pozitivni dijaki bodo prejeli 4 izvode potrdila za šolsko leto 11/12 na dan podelitve spričeval

b.      Negativni dijaki naročijo potrdila o vpisu za šolsko leto 10/11 razrednikom, le-ti pa to posredujejo v tajništvo.

c.       Dijaki 3. letnikov vet.tehnikov (delovna praksa) naročijo potrdila o vpisu za šolsko leto10/11 razrednikom, le-ti pa to posredujejo v tajništvo. Potrdila za šolsko leto 11/12 bodo dobili vsi uspešni dijaki v 1.tednu pouka v septembru 2011.

 

OPOZORILO:

Dijaki morajo do konca pouka (17.6.2011) izprazniti svoje garderobne omarice, ker jih bomo očistili, ključe shranijo za uporabo omarice v naslednjem šolskem letu.

Vodstvo šole

14. 6. 2011