Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Podelitev spričeval za poklicno maturo bo v petek, 6. 7. 2018, ob 10.00 v prizidku v učilnici E15.
Podelitev spričeval za splošno maturo bo v sredo, 11. 7. 2018, ob 10.00 v prizidku v učilnici E15.
Vhod do učilnice E15 je mogoč skozi prizidek.
Z vašim pooblastilom lahko vaše spričevalo prevzame kdo drug.
Spričevala lahko prevzamete še 12. in 13. 7. 2018 od 8. do 10. ure in od 16. 8. dalje v tajništvu šole.