Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Obvestila

Pozabljeno in najdeno 2019V šoli se vedno najde veliko pozabljenih oblačil in osebnih predmetov, ki jih lastniki očitno ne pogrešajo prav preveč. Naše čistilke izgubljene predmete pridno zbirajo in celo operejo, dokler ni tega enostavno preveč. Zato imamo od torka, 21. maja, do torka 28. maja 2019, v šolski jedilnici razstavo teh najdenčkov. Namenjena je predvsem lastnikom, da poiščejo svojo lastnino in jo pridobijo nazaj.
Prosimo, pridite v jedilnico poiskat svoje pozabljene stvari!
Kar bo ostalo, bomo oddali v zameno za simboličen prispevek v Florin sklad.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za pomoč.
Sava Osole

Dijake obveščamo, da bomo zaradi izvedbe mature v torek, 7. 5., pouk zamaknili. Prva šolska ura se bo tako začela ob 11.05 uri, razpored ur pa je razviden iz eAsistenta. Ta dan bo na voljo samo hladna malica, ki jo prevzamete v jedilnici najkasneje do 12. ure.
Dijaki, ki na ta dan opravljate praktični del pouka zunaj šolskih prostorov, le-tega opravite po običajnem urniku.

Objavljamo razpored dejavnosti OIV / IND po oddelkih v spomladanskem delu. Dijaki, bodite pozorni na uro začetka dejavnosti in na lokacijo, kjer bo potekala.
Na vsako delavnico in dejavnost, naj bo potekala v šoli ali zunaj nje, dijaki pridete 15 minut pred začetkom aktivnosti.
Morebitne nujne spremembe bodo objavljene na spletni strani šole. Razpored si lahko ogledate na spodnji povezavi ali v eAsistentu.
Četrti letniki imate prilagojeni pouk:
- 4. A ima v petek prilagojeni pouk in v četrtek zagovore projektnih nalog v učilnici E15;
- 4. B ima v petek zagovore projektnih nalog v učilnici E15 in v četrtek prilagojeni pouk;
- vsi 4. letniki veterinarskih tehnikov imate v četrtek in petek prilagojeni pouk.
Urnik za 4. letnike je razviden iz eAsistenta.

Razpored_po_razredih_april_2019.pdf

V četrtek, 18. aprila 2019, bo ob 16.30 uri v avli šole predavanje Darje Barborič Vesel na temo »Je najstništvo nujno čas konfliktov in nerazumevanja?« Predavanje bo trajalo približno do 17.30 ure.
Seja Sveta staršev GVŠ se bo začela ob 16.30 uri v učilnici E1 v prvem nadstropju.
Skupne govorilne ure bodo potekale od 17.30 ure naprej, ko boste starši lahko govorili tudi s posameznimi profesorji. Na voljo vam bodo praviloma do 19.30 ure. Skupne govorilne ure so namenjene krajšemu pogovoru; če potrebujete za pogovor s profesorjem več časa, je bolje, da se oglasite na tedenskih govorilnih urah.
Avtomobile lahko parkirate na parkirišču za šolo ali na športnem igrišču.
Vljudno vabljeni!

Tehniška gimnazija: 79 prijavljenih kandidatov (56 razpisanih mest)

Veterinarski tehnik: 115 prijavljenih kandidatov (84 razpisanih mest)

Število točk  Št. prijavljenih kandidatov tehniška gimnazija  Št. prijavljenih kandidatov veterinarski tehnik
 120-117  9 4
116-113 14 8
 112-110 10 11
109-106 10 9
105-102 13 13
101-100 5 10
99-95 7 18
94-90 3 11
89-86 4 11
85-79 3 9
Manj kot 78 1 9
Ni podatka 0 2